Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht en omgeving

Utrecht en omgeving

In de regio Utrecht is het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Utrecht vo/mbo actief. Middels het project Aantrekkelijker Scholen willen zij het voor nieuwe docenten en bestaande docenten aantrekkelijk maken om in de regio Utrecht te (blijven) werken.

Hieronder een beschrijving van projecten in de regio Utrecht:

 • Verbetering van de inductiefase
  In de regio Utrecht zijn er voor scholen voor voortgezet onderwijs twee gesubsidieerde programma’s voor de begeleiding van startende leraren: het project BSL-Utrecht en het project inductie van Aantrekkelijker Scholen
 • E-didactiek
  In het lerend netwerk Innovatief Onderwijs Midden-Nederland (IOMN) werken docenten samen aan de ontwikkeling van hun expertise op het gebied ict-gebruik in de les. Kijk op aantrekkelijkerscholen.nl.
 • Professionaliseren
  Het project ‘Samen opleiden, Samen professionaliseren’ biedt op maat gesneden na- en bijscholing voor docenten die naast hun baan willen doorstuderen en werken op scholen waar een leven lang leren een integraal onderdeel is van het HRM-beleid.
 • Statushouders aan de slag in het onderwijs
  Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht hebben de handen ineen geslagen om geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Lees meer over dit project >>
 • Shift Happens
  Met het project ‘Shift happens’ hopen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (oud-)medewerkers uit de financiële sector warm te maken voor een baan in het onderwijs. Lees meer over dit project >>

Meer informatie:

 

nieuws