Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Utrecht en omgeving

Utrecht en omgeving

In de regio Utrecht is het Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Utrecht vo/mbo actief. Middels het project Aantrekkelijker Scholen willen zij het voor nieuwe docenten en bestaande docenten aantrekkelijk maken om in de regio Utrecht te (blijven) werken. Hieronder een beschrijving van enkele projecten in de regio Utrecht:

  • Verbetering van de inductiefase
    In de regio Utrecht zijn er voor scholen voor voortgezet onderwijs twee gesubsidieerde programma’s voor de begeleiding van startende leraren: het project BSL-Utrecht en het project inductie van Aantrekkelijker Scholen. 
  • E-didactiek
    In het lerend netwerk Innovatief Onderwijs Midden-Nederland (IOMN) werken docenten samen aan de ontwikkeling van hun expertise op het gebied ict-gebruik in de les. Kijk op www.iomn.nl.
  • Professionaliseren
    Het project ‘Samen opleiden, Samen professionaliseren’ biedt op maat gesneden na- en bijscholing voor docenten die naast hun baan willen doorstuderen en werken op scholen waar een leven lang leren een integraal onderdeel is van het HRM-beleid.

Meer informatie:

 

nieuws