Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers

Inleiding

Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers

In de zoektocht naar oplossingen voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker gekeken naar de inzet van zij-instromers. Uit onlangs gehouden onderzoek van Motivaction blijkt dat 40% van de niet-leraren best in het onderwijs zou willen werken. Maar hoe zorg je er nou voor dat potentiële zij-instromers een goed beeld hebben van het voortgezet onderwijs en het leraarschap? En hoe weet je als school of een potentiële zij-instromer geschikt is voor het leraarschap? Een goede oriëntatie op het leraarschap helpt potentiële zij-instromers de geschiktheid voor het leraarschap te testen en om de overstap te maken.

Deze Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers biedt lerarenopleidingen en schoolbesturen de gelegenheid om in samenwerking oriëntatietrajecten te ontwikkelen en uit te voeren in hun regio. Er is subsidie voor zes nieuwe trajecten.

Voorwaarden 
De voorwaarden en criteria van de Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers staan beschreven in het document Fases en criteria Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers.

Fasering aanvraag, uitvoering en verantwoording
  • Hogescholen en universiteiten kunnen uiterlijk 1 november 2018 een aanvraag indienen met het format Offerte Stimuleringsregeling oriëntatietrajecten zij-instromers. De offertes worden op volgorde van binnenkomst getoetst aan de criteria.
  • Het oriëntatietraject wordt voor 31 december 2018 uitgevoerd.
  • Ten behoeve van de afronding biedt de penvoerder voor 1 maart 2019 een eindverslag- en afrekening aan conform het format dat beschikbaar wordt gesteld door Voion.
  • De deelnemende lerarenopleiding en schoolbesturen werken mee aan de monitoring en aan een praktijkbeschrijving ten behoeve van de kennisdeling. Ook delen zij de opbrengsten tijdens een landelijke kennisdelingsbijeenkomst die georganiseerd wordt door Voion.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie en vragen contact op met de projectleider Rob Hommen: r.hommen@caop.nl of 06 – 10074170  of met een van de regioadviseurs van Voion.