Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Om het beste onderwijs te kunnen bieden is een professionele werkomgeving een belangrijke voorwaarde. Voion helpt scholen zich verder te ontwikkelen tot professionele organisaties waar talenten van medewerkers volop de ruimte krijgen, waar een ontwikkelingsgerichte cultuur heerst van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en van onderling vertrouwen. En waarin de stijl en kwaliteit van leidinggevenden bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs.

Vanuit dit beeld van een professionele organisatie werkt Voion samen met onderwijsorganisaties aan de volgende thema’s:

Professionele cultuur en onderling vertrouwen 
  • Voion stimuleert het voeren van een professionele dialoog over de kwaliteit van het werk. Zo’n dialoog kan bijdragen aan onderling vertrouwen, schoolontwikkeling, een breder draagvlak in school en duurzame resultaten.
Talentbenutting en loopbaanontwikkeling
  • we stimuleren werknemers hun eigen loopbaan vorm te geven.

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie op het gebied Loopbaan & professionalisering? Margot Stolker, programmaleider, helpt u graag verder.

nieuws

meer berichten