Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Erasmusplus/ lerarenmobiliteit

Erasmus+ lerarenmobiliteit

Het nieuwe Europese subsidieprogramma, Eramus+ ‘The EU Programme for Education, Training, Youth and Sport’, is de opvolger van het Leven Lang Leren programma.
Erasmus+ loopt van 2014 tot en met 2020. Voor dit programma is 14,7 miljard euro uitgetrokken.

Actielijn 1: individuele mobiliteit (Learning mobility of individuals)
Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen, ook wel Key Actions (KA) genoemd.
Actielijn 1 ‘Individuele mobiliteit’ is gericht op professionalisering van onderwijspersoneel. Het doel van deze actielijn is leraren opties te bieden voor professionele ontwikkeling en ontwikkeling van hun competenties, door deel te nemen aan cursussen in het buitenland en door les te geven in het buitenland.

Doelgroep
De actielijn Individuele mobiliteit richt zich op individuele personen. Deze actielijn bestaat uit mobiliteitsprojecten voor (onder andere) personeel van alle onderwijssectoren. Zowel docenten als andere personeelsleden kunnen gebruik maken van deze subsidie. De school moet de aanvraag indienen. Voor deze subsidie komen de volgende typen activiteiten in aanmerking: 

 • deelname aan cursussen in het buitenland;
 • lesgeven op een andere school in het buitenland.

Onderwijswerknemers kunnen nascholing volgen in een van de 34 programmalanden: 

 • de 28 lidstaten van de EU;
 • Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland;
 • Turkije, Macedonië.

De looptijd van de activiteit is minimaal twee dagen tot maximaal twee maanden.

Subsidieverstrekker
Het Europees Platform, het Nederlands agentschap dat het subsidieprogramma beheert voor onder meer het voortgezet onderwijs, beoordeelt de aanvragen en de verantwoording en is verantwoordelijk voor de monitoring, evaluatie en controle.

Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag bestaat uit lumpsumbedragen (unit costs) en standaardvergoedingen.
Voor de volgende kostenposten zijn lumpsumbedragen vastgesteld:

 • reis: subsidie per afstandscategorie;
 • verblijf: subsidie per dag of per maand, bedrag afhankelijk van het land van bestemming;
 • organisatie: 350 euro per deelnemer, ongeacht de duur;
 • cursus: subsidie per dag 70 euro, maximaal tien dagen, dus maximaal 700 euro.

Voor onderwijspersoneel met een beperking worden de kosten berekend op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

Online subsidie aanvragen
Om subsidie aan te vragen doorloopt u verschillende stappen. Op de website van Erasmus+ vindt u een instructie voor de subsidieaanvraag. 

Deadline aanvragen
De eerstvolgende deadline voor de subsidieaanvraag is 30 april 2019 om 12.00 uur ’s middags. De daarop volgende ronde sluit 1 oktober 2019 om 12.00 uur ‘s middags.

Beoordelingscriteria
Subsidieaanvragen voor Erasmus+ actielijn 1 worden beoordeeld op de volgende onderdelen:

 • relevantie van het project: maximaal 30 punten;
 • kwaliteit van projectplan en implementatie: maximaal 40 punten;
 • impact en verspreiding: maximaal 30 punten.

Om voor financiering in aanmerking te komen, zijn minstens 60 punten nodig en moet u op elk afzonderlijk onderdeel tenminste 50% van het maximaal haalbare aantal punten scoren.

Meer informatie
De Europese Commissie verstrekt de subsidie, maar het nationaal agentschap het Europees Platform voert de aanvraag- en toekenningsprocedures uit.
Meer informatie vindt u op de website van het Europees Platform 
of neem contact op met het Europees Platform:
E: erasmusplus@epf.nl
T: 023-553 11 50