Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Pilots professioneel statuut

Pilots professioneel statuut

Dit schooljaar zullen schoolleiding en leraren in gesprek moeten gaan over vorm en inhoud van het professioneel statuut. Voion ondersteunt 10 pilotscholen/besturen met een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming is voor activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut, in een vorm naar keuze. Voorwaarde is dat leraren actief betrokken worden in het proces.

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze pilotscholen zal Voion de komende maanden via deze pagina met de sector delen.

De 10 pilotscholen/besturen:
  • Roelof van Echten College, Hoogeveen
  • St. Scholengroep Den Haag Zuid West, Den Haag
  • St. Werkkring (CSG Jan Arentsz in Alkmaar, Comenius College in Hilversum)
  • St. Voortgezet Montessori Onderwijs, Nijmegen Groesbeek
  • St. Hondsrug College, Emmen
  • St. Progresso SOVOP, Amsterdam (Calantlyceum Amsterdam, Lumion Amsterdam)
  • St. Winkler Prins, Openbare school voor voortgezet onderwijs, Veendam
  • St. Voortgezet onderwijs voor Sliedrecht e.o (Griendencollege)
  • St. Scholengemeenschap Spinoza, Voorburg
  • LMC Onderwijs, St. voor interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs, Rotterdam
Meer informatie