Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Loopbaan & professionalisering

Pilots professioneel statuut

Pilots professioneel statuut

Dit schooljaar zullen schoolleiding en leraren in gesprek moeten gaan over vorm en inhoud van het professioneel statuut. Voion ondersteunt 10 pilotscholen/besturen met een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming is voor activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut, in een vorm naar keuze. Voorwaarde is dat leraren actief betrokken worden in het proces.

De ervaringen, opgedane kennis en de eindproducten van deze pilotscholen zal Voion de komende maanden via deze pagina met de sector delen.

De 10 pilotscholen/besturen: