Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Over werk(druk) gesproken

Inleiding

In de zorgsector is door Stichting IZZ, een belangenbehartiger in de zorg, een dialoogmethodiek ontwikkeld om met het team gezond werken te stimuleren. De dialoogmethodiek is door de Erasmus Universiteit Rotterdam geëvalueerd en blijkt te werken. Voion wil deze aanpak inzetten om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen en het werkplezier te vergroten en zoekt daarvoor pilotscholen.

Met de aanpak 'Over werk(druk) gesproken' gaan alle lagen van de school met elkaar in gesprek om gezond werken en werkplezier te stimuleren. In de methodiek staat een continue oplossingsgerichte dialoog centraal. Tussen teamleden onderling, tussen teams en hun leidinggevende en tussen teams en directeur/bestuurder. De aanpak bestaat uit een aantal stappen die in een vaste volgorde driemaal worden uitgevoerd. Daarna wordt het een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. 

 • Stap 1 Teampeiling
  Teamleden vullen een werk(druk)belevingsmonitor in. De uitkomsten van deze monitor vormen vervolgens de start van stap 2, de teamdialoog.
 • Stap 2 Teamdialoog
  De teamleider en de teamleden gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de peiling. Het denken in oplossingen is het uitgangspunt bij de teamdialoog.
 • Stap 3 Directeur/ bestuurder op de werkvloer
  De directeur/bestuurder gaat in gesprek met de teams over de uitkomsten van de teamdialoog.

Stap 2 en 3 worden driemaal doorlopen. De te bespreken thema’s komen uit de resultaten van de teampeiling. 

Deelnemen als pilotschool?
Wilt u gezonde werkdruk en werkplezier in uw organisatie stimuleren? Onderkent u het belang van een goede en veilige dialoog in uw school? Wilt u de teams in uw school verder ontwikkelen en de professionele ruimte van docenten vergroten? Geef u dan op als pilotschool en ga aan de slag met de dialoogaanpak.

Als pilotschool gaat u samen met een projectleider (van uw school) aan de slag. Alle benodigde middelen zoals een handleiding, een draaiboek en een tool voor een werk(druk)belevingsonderzoek staan tot uw beschikking. Teamleiders nemen deel aan een teamcoachingsprogramma om hun vaardigheden voor het voeren van een constructieve dialoog verder te ontwikkelen. Tijdens het gehele traject kijkt Voion met u mee en ondersteunt u waar nodig.

Wat kost het?
Aan het doorlopen van het traject en het teamcoachingsprogramma voor de teamleiders zijn geen kosten verbonden. U investeert tijd en aandacht.

Aanmelden als pilotschool
Wilt u meer informatie of heeft u interesse om deel te nemen als pilotschool? Stuur een mail naar info@voion.nl of neem contact op met Emile Thijssen (projectleider) via 06 513 539 75. Er is een maximum aantal scholen dat als pilot mee kan doen. Toewijzing is op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Inspiratie

 • Werkdruk in balans

  Artikel magazine Van12tot18. Het is belangrijk om werkdruk tijdig te onderkennen en maatregelen te nemen.

Onderzoeken