Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Over werk(druk) gesproken

Inleiding


Begin 2020 komt de aangepaste dialoogmethodiek onder de naam Teamwerk-VO beschikbaar voor het voortgezet onderwijs.

In de zorgsector is door Stichting IZZ, een belangenbehartiger in de zorg, een dialoogmethodiek ontwikkeld om met het team gezond werken te stimuleren. De dialoogmethodiek is door de Erasmus Universiteit Rotterdam geëvalueerd en blijkt te werken. Voion wil deze aanpak inzetten om de werkdruk in het voortgezet onderwijs te verminderen en het werkplezier te vergroten.

Met de aanpak 'Over werk(druk) gesproken' gaan alle lagen van de school met elkaar in gesprek om gezond werken en werkplezier te stimuleren. In de methodiek staat een continue oplossingsgerichte dialoog centraal. Tussen teamleden onderling, tussen teams en hun leidinggevende en tussen teams en directeur/bestuurder. De aanpak bestaat uit een aantal stappen die in een vaste volgorde driemaal worden uitgevoerd. Daarna wordt het een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. 
 • Stap 1 Teampeiling
  Teamleden vullen een werk(druk)belevingsmonitor in. De uitkomsten van deze monitor vormen vervolgens de start van stap 2, de teamdialoog.
 • Stap 2 Teamdialoog
  De teamleider en de teamleden gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de peiling. Het denken in oplossingen is het uitgangspunt bij de teamdialoog. Teamleiders nemen deel aan een teamcoachingsprogramma om hun vaardigheden voor het voeren van een constructieve dialoog verder te ontwikkelen.
 • Stap 3 Directeur/ bestuurder op de werkvloer
  De directeur/bestuurder gaat in gesprek met de teams over de uitkomsten van de teamdialoog.
Stap 2 en 3 worden driemaal doorlopen. De te bespreken thema’s komen uit de resultaten van de teampeiling. 

Pilots
De aanpak 'Over werk(druk) gesproken' is uitgevoerd door 35 teams op een aantal vo-scholen. Op dit moment worden op basis van de ervaringen van deze vo-scholen de methodiek en materialen verder aangepast. Begin 2020 zal de aangepaste methodiek onder de naam Teamwerk-VO beschikbaar zijn.  

Meer informatie

Inspiratie

 • Werkdruk in balans

  Artikel magazine Van12tot18. Het is belangrijk om werkdruk tijdig te onderkennen en maatregelen te nemen.

Onderzoeken