Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Veilig, gezond & vitaal werken

Werkdruk en werkstress

Inleiding

Ieder werk kent periodes van werkdruk. Als dit een korte periode duurt, is dat geen probleem; bijna iedereen heeft voldoende veerkracht om daarvan te herstellen. Langdurige werkdruk kan de balans echter verstoren en kan leiden tot stressverschijnselen zoals slapeloosheid, verhoogde bloedruk, hoofdpijn en uitputting. Dit noemen we werkstress. Werkstress is de voornaamste oorzaak van verzuim in het voortgezet onderwijs. Het is dan ook van groot belang om werkstress tijdig te onderkennen en adequate maatregelen te nemen.

Door het bieden van informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een gezonde en veilige werk- en leeromgeving te creëren; een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. In dit digitale kennisdossier delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over werkdruk en werkstress in de vo-sector. U vindt hier informatie, inspiratie en antwoorden op vragen:

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken