VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs

dinsdag 1 november 2011 | Onderwijsarbeidsmarkt

In opdracht van: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
Uitgevoerd door: Regioplan en begeleid door CAOP Research
Datum uitgave: november 2011

De dynamiek op de arbeidsmarkt in het primair onderwijs (po) is beperkt. De meeste medewerkers blijven in het po werken. Zij willen graag dichtbij huis een baan hebben en ook een vast team. De sector biedt ruimte om werk en zorg goed met elkaar te combineren en scholen houden graag hun medewerkers vast. Dit stimuleert hun mobiliteit niet.

Bij het verlaten van het po zijn kwalificaties een belemmering. Om door te stromen naar het vo of mbo is doorgaans een (vak)bevoegdheid vereist. Dat betekent dat schoing gevolgd moet worden, wat tijd en geld kost.ook het feit dat een deel van de opleiding dubbelt met de pabo-opleiding (bijvoorbeeld didactische vaardigheden) is een belemmering.

Er zijn meer mogelijkheden voor het stimuleren van doorstroom naar vo en mbo. In deze sectoren zijn met name de didactische kwaliteiten van po-leerkrachten erg gewild. Bevordering van deze doorstroom kan door:
  • leerkrachten op de mogelijkheid te wijzen: deze is vaak onbekend.
  • het makkelijker maken om de benodigdevakbevoegdhied te halen, bijvoorbeeld door vrijstellingen voor het didactische deel van de opleiding.
  • het aanbieden van detacheringen of terugkeergaranties, wardoor meer leerkrachten de stap aandurven.
  • samenwerking tussen po- en vo-scholen (binnen of tussen besturen). Daarbij kan de poschool wijzen op de mogelijkheid en de vo-school leerkrachten uitnodigen eens te komen kijken.
Dit blijkt onder meer uit de 'Analyse instroom en doorstroom primair onderwijs' die op verzoek van de sociale partners  primair onderwijs is gemaakt. 

Gerelateerde onderwerpen