VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Beroepsstandaard schoolleiders vo

zaterdag 15 november 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Beroepsstandaard schoolleiders vo
Uitgave: VO-raad, november 2014

De VO-raad heeft met OCW afspraken gemaakt over de professionalisering van schoolleiders (Sectorakkoord VO 2014‑2017). Onderdeel van deze afspraken is dat samen met schoolleiders het Schoolleidersregister VO wordt ingericht. De beroepsstandaard vormt het fundament onder dit register.

De beroepsstandaard beantwoordt vier vragen:

  1. Beroepsgroep: wie is de schoolleider?
  2. Competenties: wat zijn relevante competenties voor een schoolleider?
  3. Bekwaamheidseisen: welke concrete kennis en bekwaamheden mogen we van een schoolleider verwachten?
  4. Professionele normen: welk professioneel gedrag mogen we van een schoolleider verwachten?

Deze vier elementen vormen de basis voor het formuleren van kwalificaties waarmee startende schoolleiders een opleiding kunnen volgen en zittende schoolleiders zich verder kunnen bekwamen.

De beroepsstandaard is geformuleerd vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Daarmee is de professionele ontwikkeling van schoolleiders het best gediend. Intern vormt de beroepsstandaard de basis van de beroepsbeoefening. De standaard biedt de schoolleider inzicht in zijn eigen ontwikkelbehoefte. Ook maakt hij duidelijk wat de werkgever en andere belanghebbenden wel en niet van een schoolleider mogen verwachten. Extern vormt de standaard een belangrijk basisdocument voor de schoolleidersopleidingen en een vertrekpunt voor overleg met de overheid en sociale partners.

De beroepsstandaard is geschreven als een levend document. Schoolleiders en bestuurders kunnen het toepassen in hun eigen werksituatie. Zij kunnen zelf bepalen en ervaren hoe de standaard hen kan ondersteunen. Wat werkt wel en wat werkt niet? Op basis van de ervaringen wordt de beroepsstandaard in 2017 geëvalueerd en waar nodig verbeterd.