VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van de Schoolleider 2021

maandag 3 mei 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: De Staat van de Schoolleider schetst een gebalanceerd beeld van het beroep van schoolleider
Uitgave van: VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS)
Datum rapportage: april 2021

Naast feiten, cijfers en lees en luistertips, behandelt de Staat van de Schoolleider 2021, thema’s als werkdruk en tevredenheid, professionalisering en de startende schoolleiderIn deze uitgave staan ook artikelen waarin antwoord wordt gegeven op vragen zoals: Wat is er mooi aan dit bijzondere vak? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen po en vo? Wat betekent het verzorgen van afstandsonderwijs voor de onderwijskwaliteit? Wanneer spreek je van kansengelijkheid? En wat maakt een goede schoolleider?

Een redactie van schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs stelde de Staat samen, met ondersteuning van de VO-raad en de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS).