VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van het Onderwijs 2021

maandag 10 mei 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Rapport over de trends en ontwikkelingen binnen de onderwijssector.
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: april 2021 

Elk jaar verschijnt ‘De Staat van het Onderwijs’. Daarin wordt beschreven wat er goed gaat en nog beter kan in het onderwijs. Het deelrapport ‘De Staat van het voortgezet onderwijs 2021’ bevat de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in de periode 2019-2020.

Corona
De coronacrisis vroeg afgelopen jaar van iedereen een groot aanpassingsvermogen: van scholen, leerlingen en ouders. In maart leidde de pandemie tot sluiting van de scholen en een snelle omschakeling naar afstandsonderwijs. Schoolteams toonden afgelopen jaar een enorme flexibiliteit en veerkracht.

Tegelijkertijd heeft de Inspectie zorgen over de impact van deze crisis op het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen. De coronacrisis maakt knelpunten in het onderwijsstelsel – zoals ongelijke kansen voor kinderen, te lage leerresultaten, een hoge ervaren werkdruk door leraren én het structurele lerarentekort zichtbaar.

Werkdruk
De coronapandemie heeft gezorgd voor een toenemende werkdruk. Onderwijs op afstand vraagt meer voorbereiding dan reguliere lessen en de interactie vraagt meer aandacht en is zwaarder. Leerlingen moeten worden bijgespijkerd en extra tijd/aandacht is nodig voor kwetsbare leerlingen en studenten (al dan niet in de noodopvang). De balans tussen werk en privé is minder goed, omdat het moeilijker is te scheiden.

Lerarentekort
Tegelijkertijd zet het structurele lerarentekort het onderwijsstelsel verder onder druk, zo schrijft de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs 2021. Het aantal (online) vacatures in het vo steeg het afgelopen jaar verder. De tekorten vormen inmiddels een bedreiging voor de onderwijskwaliteit.