VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De Staat van het Onderwijs 2022

dinsdag 10 mei 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Rapport over de trends en ontwikkelingen in het onderwijs
Uitgevoerd door: Inspectie van het Onderwijs
Datum rapport: april 2022

Elk jaar verschijnt ‘De Staat van het Onderwijs’. Daarin wordt beschreven wat er goed gaat en nog beter kan in het onderwijs. Het deelrapport ‘De Staat van het voortgezet onderwijs 2022’ bevat de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.

Afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van corona en de bijbehorende schoolsluitingen en afstandsonderwijs, zo opent De Staat van het Onderwijs 2022. De inspectie zag daarbij een enorme inzet van leraren, schoolleiders en bestuurders. Maar door de voortgaande pandemie bleek het nog niet mogelijk om het onderwijs zo te renoveren dat de terugloop van de basisvaardigheden kan worden gestopt, zoals de inspectie vorig jaar bepleitte. De resultaten van leerlingen en studenten op het gebied van taal, rekenen en burgerschap kwamen juist nog verder onder druk te staan. De oproep tot een trendbreuk is daardoor nog urgenter geworden.

Besturen: voer strategisch personeelsbeleid
Doelgerichte professionalisering is onderdeel van het strategisch personeelsbeleid dat bestuur zouden moeten voeren, stelt de inspectie. Het personeelsbeleid bestaat binnen onderwijsinstellingen nog te vaak uit vooral het beheer van het personeel, dus daar is nog winst te boeken. Strategisch personeelsbeleid betekent ook dat besturen ervoor zorgen dat de scholen een sterk onderwijsteam kunnen opbouwen met ontwikkelperspectief voor docenten. En besturen kunnen met hun personeelsbeleid een bijdrage leveren aan het verkleinen van het lerarentekort door beginnende leraren te behouden het vak, zodat ze niet al binnen twee jaar afhaken zoals met 11% van de starters in het voortgezet onderwijs gebeurt. Besturen waar de kwaliteitszorg door de inspectie als voldoende is beoordeeld, is het verzuim lager en korter. Ook met een doeltreffend personeelsbeleid kunnen besturen hun scholen in staat stellen zich te richten op het versterken van de basisvaardigheden.