Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

Doorlopend leren

woensdag 10 april 2019 | Loopbaan & professionalisering

Betreft: publicatie met inspirerende voorbeelden over ‘Doorlopend leren’
Door: het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO
Datum uitgave: maart 2019  

In deze publicatie worden elf voorbeelden beschreven van praktijken die werken aan de doorlopende professionalisering van leraren. Sommige praktijken zijn vooral gericht op de initiële opleiding en de inductiefase, terwijl andere zich richten op de professionalisering van zittende leraren. Wat alle activiteiten gemeen hebben, is dat ze samenhangen met ander schoolbeleid en andere professionaliseringsactiviteiten. 

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is een initiatief van de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en de lerarenopleidingen.