VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Leren organiseren: een rijke leeromgeving voor leraren en scholen

vrijdag 20 mei 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Oratie van Prof. dr. Marjan Vermeulen
Titel: Leren organiseren: een rijke leeromgeving voor leraren en scholen
In opdracht van: de Open Universiteit
Uitgave: 20 mei 2016 


De druk op leraren en onderwijsinstellingen om continu te blijven leren is groot. Creativiteit en innovatief gedrag floreert bij autonoom en collectief leren. Maar de focus ligt nu vooral op de individuele, doelgerichte professionalisering van leraren. Om professionalisering te bevorderen, om nieuwe kennis te creëren die past in de 21e eeuw, zal de nadruk moeten verschuiven naar collectieve vormen van leren, door middel van dialogen in leernetwerken. Dit vraagt andere rollen van onderwijsinstellingen, wetenschap en educatieve infrastructuur. Vermeulen pleit voor een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.


Download de oratie van Prof. dr. Marjan Vermeulen: Leren organiseren 'een rijke leeromgeving voor leraren en scholen'