Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Publicaties

LOF voor de leraar 2.0 - Geef de LOF-leraar ruimte om de motor van onderwijsvernieuwing te kunnen worden

maandag 8 oktober 2018 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Betreft: Onderzoek LOF voor de leraar 2.0
Uitgevoerd door: Leraren Ontwikkel Fonds
Datum publicatie: 1 oktober 2018

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) geeft subsidie  en begeleiding aan initiatieven van en door leraren, met als doel leraren in staat te stellen op eigen initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het onderwijs te verbeteren en de beroepsgroep te versterken. LOF richt zich op individuele leraren die zich vanuit een eigen leerproces dienstbaar willen maken aan de duurzame ontwikkeling van het onderwijs binnen hun school context.
Er is een monitor ontwikkeld om de impact van het LOF-traject op de deelnemers, hun omgeving en hun initiatieven te volgen en te evalueren; systematisch en zolang LOF-leraren worden gesubsidieerd vanuit LOF. Uit dat onderzoek is een aantal suggesties gekomen voor vervolgonderzoek, naast het jaarlijks afnemen van de monitor. Een van de suggesties betreft een onderzoek naar (innovatieve) netwerken. Een ander voorstel is het doen van onderzoek naar duurzame implementatie van LOF-initiatieven binnen de school.

Deze suggesties voor vervolgonderzoek hebben geleid tot een tweetal deelonderzoeken, die in 2017/2018 zijn uitgevoerd.

  1. Monitor
    In de monitor stond de volgende vraag centraal: Wat is de meerwaarde van het LOF-traject – gegeven de doelstellingen – voor de LOF-leraar en zijn omgeving en wat zijn daarbij stimulerende en belemmerende factoren?
  2. Netwerken 
    Een van de doelstellingen van LOF betreft het leveren van een bijdrage aan het ontstaan van (innovatie)netwerken van leraren. Daarnaast wordt het opbouwen van netwerken gezien als een kwaliteit om krachtig leraarschap te initiëren en bevorderen. Dit resulteerde in de volgende vraag: Op welke wijze draagt deelname aan LOF bij aan het ontwikkelen van (innovatieve) netwerken die de LOF-leraar ondersteunen bij het realiseren van zijn LOF-initiatief?
  3. Duurzame implementatie
    In het schooljaar 2017/2018 zijn de eerste LOF-trajecten afgerond. Hierdoor was het mogelijk onderzoek te doen naar het duurzame implementatieproces in de schoolcontext tijdens en na het LOF-traject. De volgende onderzoeksvraag is geformuleerd: Welke factoren hebben invloed op de duurzame implementatie van het LOF-initiatief binnen de school en welke ondersteunende rol speelt het LOF-traject hierbij?

Gerelateerde onderwerpen