VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Handreiking professionaliseren

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Om professionalisering in vo-scholen een impuls te geven heeft Voion i.s.m. Berenschot en een afvaardiging van directeuren, P&O'ers en docenten uit het vo een Handreiking professionaliseren gemaakt. In deze handreiking introduceren wij een denkmodel om professionalisering in vo-scholen te optimaliseren en in lijn te brengen met de koers van de school.

Lemniscaatmodel
In de handreiking staat het lemniscaatmodel om tot professionalisering te komen centraal. De gedachte achter dit model is dat de totstandkoming van professionalisering een cyclisch proces is, dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden benaderd. Door bewust aandacht te besteden aan alle onderdelen van het lemniscaatmodel wordt de professionalisering van de medewerkers, de professionalisering van het team/vakgroep/afdeling en de professionalisering van de school als geheel op elkaar afgestemd en ontstaat een structurele inbedding in alle lagen van de school.

De handreiking bevat een overzichtelijk stappenplan, inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische tips. Bovendien kan de handreiking een bijdrage leveren aan de formulering van de eigen professionaliseringskaders en het –plan.

https://youtu.be/a9pIS8oiIqk

Gerelateerde onderwerpen