Scenariomodel-VO | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Veilige praktijklokalen

Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Veiligheid in praktijklokalen
Wilt u weten hoe u veilig kunt werken binnen natuurwetenschappen? In het praktijkonderwijs? Of in de sector vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) of vmbo Produceren, Installeren en Energie (PIE)?
Voion heeft in samenwerking met de diverse platforms in het vo/vmbo websites ontwikkeld die toegang bieden tot instructiekaarten, checklists en informatie die van belang zijn voor de veiligheid in praktijklokalen, zoals de wettelijke arbo-eisen, aansprakelijkheid, groepsgrootte en sociaal gedrag van jongeren. 

Op dit moment zijn er vier websites klaar voor gebruik. Klik op een van de bovenstaande afbeeldingen om aan de slag te gaan met de veiligheid in uw praktijklokaal.

De websites vervangen de papieren veiligheidsmappen die eerder voor de diverse sectoren zijn gemaakt. De website veilige praktijklokalen voor Techniek Onderbouw is nog in ontwikkeling.