Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Instrumenten

Activiteitenwaaier een onderzoekende leraar

Loopbaan & professionalisering

APS voert in het project uit: ‘De onderzoekende leraar in de onderzoekende school’. Dit project sluit aan bij het pleidooi van de Onderwijsraad met betrekking tot aandacht voor evidence based onderwijs en de productiefunctie van onderwijs, de streefrichting van OCW naar meer 'opbrengstgericht werken', de ambitie van de VO-raad om scholen meer een R&D-functie te laten vervullen.  

Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt een onderzoekende cultuur en onderzoekscompetenties van het team en/of individuele leraren bij aan (de door de school zelf gekozen) schoolontwikkeling en welke rol speelt de consultant/onderzoeker daarbij?  

Doel
Doel van het onderzoek is het ontwerpen van praktijktheorie over het versterken van een duurzame onderzoekende cultuur in de school en het vergroten van de onderzoekscompetentie van teams en individuele leraren. (bijvoorbeeld door het benutten van wetenschappelijke inzichten, data-driven werken en ontwikkelen van een onderzoeksrepertoire om in te zetten voor de kwaliteitsverhoging van het eigen onderwijs).  

Activiteitenwaaier
Er is een ‘activiteitenwaaier’ ontwikkeld voor (bouw)teamleiders die met hun team op een onderzoekende manier wil werken aan verbetering van (leer)opbrengsten. Met de activiteitenwaaier kunt u de dialoog over onderzoek in het team op gang te brengen. De kaarten kunnen worden losgehaald. Op de voorkant van de kaart staat een beeld en een korte vraag, bedoeld om vrij te associëren in een gesprek. De achterkant bevat meer informatie en deelvragen om mee aan de slag te gaan.