VOION Haganum 2144

Publicaties

 • thema

  dinsdag 2 april 2024

  Meer uren werken stimuleren met een meerurenbonus en andere maatregelen

  Evaluatie van de ervaringen van een kopgroep van schoolbesturen in het primair onderwijs met het vormgeven van een keuzemenu voor meer uren werken. Centerdata, in opdracht van het ministerie van OCW, november 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 7 februari 2024

  Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2022 (NEA) voor het voortgezet onderwijs

  Betreft: Onderzoek naar de arbeidssituatie van werknemers. Analyse van gegevens uit de NEA voor het voortgezet onderwijs. Bron: NEA 2022 Tabellen sector onderwijs TNO. Uitgave: Voion, februari 2024.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  woensdag 31 januari 2024

  Podcast Zin in lesgeven

  Arend Jan Zwarteveen en Peter van der Zwaal maken de podcast ‘Zin in Lesgeven’, over zij-instromen in het onderwijs. In samenwerking met Voion zijn de volgende podcasts opgenomen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 17 januari 2024

  Jaarplan Voion 2024

  In ons jaarplan 2024 vindt u een beknopt overzicht van alle activiteiten die we in 2024 met en voor u uitvoeren.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 16 januari 2024

  TNO-rapport werkdruk in het onderwijs

  Onderzoek naar werkdruk in het onderwijs gebaseerd op de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Uitgevoerd door: TNO, december 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Arbobalans 2022

  Betreft: tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de kwaliteit van arbeid in Nederland. In opdracht van: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgevoerd door: TNO, maart 2023.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2023-2033

  Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  IPTO: vakken en bevoegdheden in het vo

  Betreft: Jaarlijkse Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) waarbij voor al het lesgevend personeel in het vo gegevens worden verzameld omtrent vakken en bevoegdheden. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Loopbaanmonitor onderwijs

  Betreft: Onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de lerarenopleidingen en naar de begeleiding van pas afgestudeerde leraren en zij-instromers in het beroep. In opdracht van: ministerie van OCW. Uitgevoerd door: Centerdata en MOOZ, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 9 januari 2024

  Personeelstekorten voortgezet onderwijs (peildatum 1 oktober 2023)

  Betreft: Een rapportage met relevante en actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt. Uitgave: Centerdata, december 2023.

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren