GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

 • woensdag 20 september 2023

  Prinsjesdag 2023: wijzigingen sociale zekerheid

  Het kabinet investeert volgend jaar €2 miljard in structurele maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen kan meekomen in de samenleving en om armoede te voorkomen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 20 september 2023

  Aanpassen leerlingenprognoses noodzakelijk en ook mogelijk

  Voor vestigingen waar veel migrantenleerlingen zijn ingestroomd is het nodig is om eigen scenario’s te maken die dichter bij de werkelijkheid komen.

  Algemeen Voion Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 19 september 2023

  Ziekteverzuimcijfers 2022 voortgezet onderwijs gepubliceerd

  In 2022 is het ziekteverzuimpercentage in het voortgezet onderwijs het hoogste sinds vele jaren. Voor het onderwijzend personeel (OP) is dit gestegen met 0,8 procentpunt naar 6,1% en voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) met 0,5 procentpunt naar 6,6%.

  Veilig en vitaal werken Algemeen Voion
 • maandag 18 september 2023

  Werken naast pensioen: intentieverklaring vervallen

  Werknemers die ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan kunnen onbeperkt blijven werken naast hun pensioen. Deze verandering komt voort uit de recent ingevoerde Wet toekomst pensioenen (Wtp) die op 1 juli 2023 van kracht werd.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 18 september 2023

  Wettelijk minimum uurloon

  Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimum uurloon ingevoerd. De vaste minimum maand-, week-, en daglonen verdwijnen. In oktober 2023 wordt het wettelijk minimumuurloon dat geldt vanaf 1 januari 2024 bekend gemaakt.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • maandag 18 september 2023

  Werkgever en werknemer verplicht om visie op re-integratietraject te geven

  Vanaf juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om bij langdurig verzuim een visie op het re-integratietraject te geven. Een wetswijziging verplicht deze toevoeging aan het plan van aanpak, de bijstellingen daarop en de eerstejaarsevaluatie.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • woensdag 13 september 2023

  Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO VO 2023-2024

  Werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • dinsdag 12 september 2023

  Drie genomineerden verkiezing vo-leraar van het jaar bekend

  Op 6 september koos de beroepsjury de top drie per sector.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • donderdag 7 september 2023

  Minister Schouten verbetert de Banenafspraak

  Minister Carola Schoutenhaar schrijft een visiebrief Participatiewet in Balans aan de Tweede Kamer. Daarin staat hoe zij de wet wilt verbeteren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers te krijgen.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • dinsdag 5 september 2023

  OCW organiseert Challenge lerarentekort

  Doet u met de Challenge lerarentekort van het ministerie van OCW om het lerarentekort aan te pakken en te zoeken naar oplossingen om meer scholieren enthousiast te maken voor werken in het onderwijs?

  Onderwijsarbeidsmarkt

filteren

filteren op jaartal

nieuwsbrieven

Schrijf u in voor onze nieuwsbrieven! Mis zo niets om in uw school een aantrekkelijke werkomgeving te creëren.