Voion Elzen Kees Winkelman 5645

CAO A&O-fonds VO

Het A&O-fonds VO is opgericht op initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs. De VO-raad en centrales hebben gekozen voor een aparte cao voor het A&O-fonds VO, om los van de CAO VO afspraken te maken over de onderwijsarbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie, duurzame inzetbaarheid en professionalisering.
De cao A&O-fonds is door de sociale partners ondertekend en heeft een looptijd van 3 jaar. De huidige cao A&O-fonds loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2025.
Download hier de CAO A&O-fonds VO.