VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

 • thema

  woensdag 14 april 2021

  Hoe draagt een traineeprogramma bij aan aantrekkelijk werkgeverschap binnen het onderwijs?

  In deze podcast gaat Tjip de Jong op bezoek bij Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) om te leren over een succesvol tweejarig traineeprogramma in de regio.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 14 april 2021

  Miniserie: Maak werk van de begeleiding van startende leraren

  Dat is de oproep van de VO-raad en middelbare school ISG Arcus aan andere scholen. Met een videoreeks over startende leraren in het voortgezet onderwijs vragen zij aandacht voor het belang van goede begeleiding

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  dinsdag 13 april 2021

  Dr. Mollercollege zet oud-leerlingen in als surveillant

  In het convenant ‘Aanpak lerarentekorten en werkdrukverlichting’ zijn tijdelijke middelen beschikbaar gesteld aan scholen ten behoeve van maatregelen tegen tekorten en werkdruk. Het Dr. Mollercollege heeft de middelen besteed aan ondersteuning, zodat docenten meer ruimte krijgen voor onderwijsontwikkelingen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Veilig en vitaal werken
 • thema

  donderdag 8 april 2021

  Regionaal mobiliteitscentrum Twente-Achterhoek

  Meta Schoenmaker, hoofd P&O van het Assink Lyceum, vertelt over het samenwerken om gezamenlijk (dreigende) lerarentekorten en -overschotten en andere arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  woensdag 7 april 2021

  Krachtige starters

  Jan Klein, directeur-bestuurder Nuborgh College, vertelt over de ontwikkeling van een psychologische component in de doorlopende leerlijn voor starters in het onderwijs. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 6 april 2021

  Een nieuwe blik op personeelsbeleid

  CS Walcheren (CSW) heeft op een andere manier gekeken naar personeelsplanning door al aan het begin van het schooljaar meer leraren aan te nemen dan noodzakelijk. Dit doen zij in de pilot 'kwalitatieve formatie'.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 10 maart 2021

  Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken

  ICLON nam het initiatief om een intake- en assessmentprocedure te ontwikkelen voor tweedegraads docenten in tekortvakken die als eerstegraads docenten functioneren en voor deze groep opleidingstrajecten op maat te maken. Dit project heeft cofinanciering ontvangen via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion
 • thema

  dinsdag 2 maart 2021

  Extra hulp voor de klas: onderwijsondersteuner in dienst

  Het Scala College in Alphen aan den Rijn heeft een onderwijsondersteuner in dienst genomen, gefinancierd uit de middelen van de regeling Extra Hulp voor de Klas.

  Onderwijsarbeidsmarkt
 • thema

  woensdag 10 februari 2021

  Een papieren RI&E is niet voldoende

  In een praktijklokaal geeft een ervaren docent een demonstratie aan een student. Hij houdt daarbij geen rekening met de veiligheidsinstructies en draagt geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Een RI&E op papier is niet genoeg. Arbo-online, januari 2021.

  Veilig en vitaal werken
 • thema

  dinsdag 9 februari 2021

  Groningen pakt met brede samenwerking het lerarentekort aan

  De schoolbesturen in Groningen pakken een aantal specifieke problemen die van grote invloed zijn op het onderwijs gezamenlijk op in een breed samenwerkingsverband: de RAP Groningen.

  Onderwijsarbeidsmarkt Algemeen Voion

filteren