Voion Elzen Kees Winkelman 5645

Onze uitgangspunten

 

  • We werken voor en samen met scholen in het vo. We zijn voortdurend in contact met het onderwijsveld en betrekken zowel werkgevers als werknemers bij de ontwikkeling van activiteiten. We maken gebruik van bestaande initiatieven en kennis en werken nauw samen met erkende organisaties.
  • We gaan altijd uit van de kracht van wat goed gaat, van samenwerking en kennisdeling. We vinden het vooral belangrijk dat we van elkaar kunnen leren. Daarom delen we kennis, stimuleren we de professionele dialoog, faciliteren we netwerken en publiceren we praktijkverhalen en onderzoeken. Ook bieden we trainingen en bijeenkomsten aan waarin u de gelegenheid krijgt om met collega’s ervaringen uit te wisselen.
  • We ondersteunen en faciliteren vooral bij knelpunten die u vanwege kosten, efficiency of andere overwegingen moeilijk zelf kunt oplossen. Afhankelijk van het onderwerp richt Voion zich op sectoraal, regionaal of bestuurlijk niveau.