Arbo Vo 151

Regio in beeld

Arbeidsmarktcijfers van Regio in beeld

Onderwijsarbeidsmarkt

Regio in beeld

Een goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt is een vanzelfsprekende voorwaarde voor het geven van goed onderwijs. Voldoende en goed gekwalificeerd personeel is hierbij essentieel.

De knelpunten ten aanzien van de onderwijsarbeidsmarkt zijn niet per definitie regionaal van aard, maar voor een effectieve benadering vragen de oplossingen (deels) wel om een regionale aanpak. Voor scholen en besturen is het daarom belangrijk een goed beeld te hebben van de arbeidsmarkt in hun regio.

Om de sector hierin te ondersteunen delen we via dit dossier niet alleen actuele regionale arbeidsmarktcijfers, maar ook informatie over regionale samenwerkingsverbanden en opleidingsscholen. En ter inspiratie voor de aanpak van knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt delen we verhalen en activiteiten uit de regio.

Klik op onderstaande kaart voor de arbeidsmarktinformatie van uw regio.