Voion Elzen Kees Winkelman 5645

Voion - VO in Ontwikkeling

Iedereen in het voortgezet onderwijs wil graag onderwijs bieden waarmee leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Als school heb je daarvoor een aantrekkelijke werkomgeving nodig waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken!

Voion ondersteunt besturen en scholen in het voortgezet onderwijs via twee kernopgaven: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt & Stimuleren veilig en vitaal werken. Daarnaast adviseren en ondersteunen we op verzoek de cao- en/of sectortafel.

Onze doelstellingen zijn:

  1. Ondersteunen van de sector bij de uitvoering van de wettelijke verplichtingen (rond veiligheid en vitaliteit).
  2. Bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt.
  3. Versterken van het innovatief vermogen van de vo-sector ten aanzien van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

Voion wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.


Meer informatie