VOION Dacapo Kees Winkelman 0986

Instrumenten

BSL-ontwerptool

Onderwijsarbeidsmarkt

De BSL-ontwerptool (Begeleiding Startende Leraren-ontwerptool) is ontwikkeld door de VO-raad in samenwerking met betrokkenen van het project ‘Begeleiding Startende Leraren’. Met het instrument, dat de vorm van een korte scan heeft, krijgen scholen inzicht in hun begeleiding van startende leraren. Zo toont de scan aan aan welke criteria voor begeleiding van startende leraren al wordt voldaan, maar ook waar er nog verbeterpunten liggen.

Criteria zijn:

  • Werkdrukvermindering: passende werkdruk
  • Enculturatie: aandacht voor schoolcultuur en schoolbeleid
  • Professionele ontwikkeling: ontwikkelplannen
  • Observatie en begeleiding in de klas: feedback en vakdidactische coaching
  • Intervisie en gerichte begeleiding: coaches en workshops
  • Organisatie en borging


Medewerkers die betrokken zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van inductietrajecten voor startende leraren kunnen de scan invullen en op basis van de resultaten besluiten tot het ondernemen van concrete acties, zoals het anders uitvoeren van hun inductietraject. Het is namelijk cruciaal dat inductietrajecten goed vormgegeven worden, omdat ze startende leraren de kans bieden kennis te maken met het leraarschap in de praktijk en hun kans tot vroegtijdige uitval verkleint.

Op basis van de resultaten biedt de scan handvatten op maat aan om hiermee aan de slag te gaan. Deze zijn ook direct via de kennisbank bij de BSL-tool toegankelijk. Het invullen van de scan neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Doe de scan >>

Op basis van feedback op het eerste gebruik is de tool in het voorjaar 2022 doorontwikkeld. Zo zijn de resultaten uit de tool nu te downloaden als pdf. Daarnaast is nu per criterium beknopt weergegeven wat het belang van het criterium is, aangevuld met links naar onderzoeken en instrumenten. Verder zijn er kennisclips, korte colleges over elk criterium, in de maak.

Gerelateerde onderwerpen