VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Handreiking Advies ‘goede medezeggenschap' in het onderwijs

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Handreiking Advies ‘goede medezeggenschap' in het onderwijs | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

De handreiking Advies 'goede medezeggenschap' in het onderwijs van Sterk Medezeggenschap is opgesteld in samenwerking met de AOb, CNV-Academie, FvOv, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, Landelijke ouderraad en VOO. Met dit advies vragen de dragende partijen van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders aandacht voor het gezamenlijke belang van de medezeggenschap in de sector. Dit advies ‘goede medezeggenschap’ vult de wetten en reglementen aan met een stelsel van adviezen voor de praktische uitvoering.

Het advies ‘goede medezeggenschap' in het onderwijs bestaat uit drie delen.

  • Deel 1 beschrijft normen, afspraken en gedragingen die samen de basis vormen van geslaagde medezeggenschap. Het zijn op ervaring gebaseerde aanbevelingen voor betere medezeggenschap en hogere kwaliteit van de besluitvorming.
  • De achtergronden en de juridische basis van het advies ‘goede medezeggenschap’ staan beschreven in deel 2. Deze teksten zijn een uitleg van de wet en de opgebouwde jurisprudentie en zijn daarom voor discussie vatbaar.
  • Deel 3 geeft een doorkijkje naar het vervolg van de medezeggenschap op scholen. De huidige inrichting is relatief jong en zal de komende jaren verder groeien.