VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Het biografisch gesprek op school

Veilig en vitaal werken

Bevredigend werk is belangrijk voor de meeste medewerkers. Werk waar je je bezieling en passie in kwijt kunt, waarmee je een bijdrage kunt leveren, dat je als zinvol ervaart en waarin je je talenten kunt ontwikkelen. Kortom, werk waar je energie in wilt stoppen en waar je energie van krijgt. Deze brochure gaat over het biografisch gesprek, een gespreksvorm die schoolleiders helpt om actie te ondernemen als die energie er bij medewerkers niet meer in voldoende mate is of lijkt te zijn. Als de professionele ontwikkeling van een medewerker stokt of als er onvoldoende verbinding is tussen de persoonlijke ambitie en die van de school. Schoolleiders spelen een wezenlijke rol bij de ontwikkeling van de schoolorganisatie en van de medewerkers. Elk mens is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling, maar als leidinggevende kun je die wel stimuleren of onbedoeld hinderen. Met deze brochure bieden we schoolleiders een handreiking bij een stimulerende vervulling van die rol.

LeesĀ hier de brochure: het biografisch gesprek op school.

Bron: ISISQ5 Utrecht 2005