VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Ontwikkelmodel Lerende Organisatie

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Scholen willen zich ontwikkelen naar meer professionele lerende organisaties. Organisaties waarin samen werken en samen leren centraal staat. Om inzicht te krijgen in de processen van de lerende organisatie heeft School aan Zet samen met een aantal voorlopende scholen het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie ontwikkeld.
Het model biedt scholen een kijkrichting op hun ontwikkeling en helpt om vragen als ‘Waar staan we in onze ontwikkeling?’, ‘Waar willen we naartoe?’ en ‘Hoe gaan we daar komen?’ te beantwoorden. Het ontwikkelmodel bestaat uit vijf ontwikkelaspecten, die verschillende niveaus van ontwikkeling beschrijven.

De vijf ontwikkelaspecten zijn:

 • Goede koers
  De mate waarin de scholen doelen voor onderwijskundig en personeelsbeleid op een niveau lager dan het schoolniveau (bijv. sectieniveau) heeft geconcretiseerd en de mate waarin interne en externe belanghebbenden hierbij betrokken zijn geweest en deze doelen begrijpen en omarmen.
 • Goede start
  De mate waarin de school personeel selecteert op basis van competenties en de schoolvisie, de mate waarin de school nieuw personeel introduceert en begeleidt en de mate waarin de school instrumenten voor inhoudelijke en persoonlijke coaching inzet voor nieuwe personeelsleden
 • Goede feedback
  De mate waarin personeel meerdere bronnen voor feedback en ontwikkeling gebruikt en de mate waarin personeel feedback met elkaar analyseert en interventies bepaalt.
 • Goede ontwikkeling
  De mate waarin de school persoonlijke ontwikkelingsplannen voor leraren en schoolleiding gebruikt o.b.v. feedback en schoolambities en de mate waarin de school leraren en schoolleiding ondersteunt om optimaal tegemoet te komen aan hun leerbehoeften door inzet van instrumenten.
 • Goede differentiatie
  De mate waarin de school een ambitie per groep van leerlingen definieert, bijstelt en daarop interventies bepaalt, en de mate waarin leraren de leeropbrengsten van leerlingen meten, analyseren en daarop het leerproces aanpassen.

Meer informatie en tools vindt u via de website School aan zet: Ontwikkelmodel Lerende Organisatie

Gerelateerde onderwerpen