GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Modelreglementen en modelstatuten medezeggenschap vernieuwd

dinsdag 9 april 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

De modelreglementen en -statuten voor de medezeggenschap zijn vernieuwd. Deze documenten zijn in overeenstemming gebracht met de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast zijn veelvoorkomende knelpunten in het functioneren van medezeggenschapsraden aangepakt.

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de omvang en samenstelling van de MR, de verkiezingen, de tijdelijke vervanging van MR-leden en de informatieverstrekking van het bevoegd gezag aan de MR. Er is een aantal facultatieve bepalingen toegevoegd.

De herziening van de modelreglementen en -statuten is tot stand gekomen in een samenwerking van de AOb, AVS, CNV Connectief, FvOv, LAKS, Ouders & Onderwijs, PO-Raad, VO-raad, VOO, VTOI-NVTK en Stichting Onderwijsgeschillen.

Download de modelreglementen en -statuten WMS op de website van Info WMS >>

Bron: VO-raad

Bekijk ook de informatie voor de MR op onze website >>