GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Subsidieregeling ‘Statushouders voor de klas’ opnieuw opengesteld

woensdag 5 juni 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

De subsidieregeling 'Statushouders en de stap naar de klas' wordt opnieuw opengesteld in 2024. Scholen kunnen tussen 3 juni en 27 september aanstaande weer subsidie aanvragen om statushouders met potentie om voor de klas te staan, via een ondersteuningsprogramma te begeleiden naar een onderwijsgevende functie in het Nederlandse onderwijs.

Het ondersteuningsprogramma omvat het geheel van de begeleiding op school en de opleiding die de statushouder volgt bij de opleidingsaanbieder. Met de subsidieregeling kunnen scholen een tegemoetkoming in de financiering van 10.000 euro aanvragen in de opleidings- en begeleidingskosten die ze in dit kader maken.

De subsidieregeling heeft als doel om de stap naar het onderwijs kleiner te maken voor statushouders met een erkende lesbevoegdheid in eigen land of een buitenlands getuigschrift in één van de tekortvakken.

Aanvraag doen
De subsidie is tussen 3 juni en 27 september 2024 aan te vragen via de website van DUS-I. Bij de aanvraag dienen scholen een ondertekende verklaringsovereenkomst mee te sturen, waarin de school verklaart dat er afspraken zijn gemaakt met de statushouder over de opleiding, de begeleiding en het doel van het ondersteuningsprogramma.

Voorwaarden
De regeling staat open voor statushouders met:
  • Een buitenlandse lesbevoegdheid die is verkregen met een diploma dat door Nuffic minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hoger onderwijsdiploma, of
  • Een buitenlands getuigschrift Engelse taal, Franse taal, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica of techniek dat door Nuffic minimaal gelijk gewaardeerd is aan een Nederlands hoger onderwijsdiploma.

Andere voorwaarden:

  • De school mag per statushouder een aanvraag indienen. In totaal mag een bevoegd gezag tien aanvragen indienen. De eerste vijf aanvragen worden toegekend mits er budget beschikbaar is en aan de voorwaarden is voldaan. Vanaf aanvraag zes komt een aanvraag op de reservelijst, deze worden toegekend indien er nog geld overblijft na de aanvraagronde.
  • Het opleidingsprogramma van de opleidingsaanbieder moet minimaal een jaar en maximaal twee jaar duren. Het programma omvat in elk geval een module Nederlands als tweede taal van minimaal 120 uur, vaktaal, pedagogiek, vakdidactiek en de aspecten van de Nederlandse onderwijscultuur.
  • De statushouder is 18 jaar of ouder en beheerst de taal op minimaal taalniveau B1.
  • Het bevoegd gezag en de statushouder hebben een arbeidsovereenkomst van minimaal 0,2 fte of een stageovereenkomst van minimaal zes maanden afgesloten.
  • Het opleidingsprogramma moet in 2024 gaan starten of gestart zijn. Dit betekent dat u ook subsidie aan kunt vragen als een statushouder in het jaar 2024 voor 3 juni of na 27 september het ondersteuningsprogramma is gestart/start.

Meer informatie
Voor meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en de procedure rondom de aanvraag kunt u terecht op de website van DUS-I 
De volledige regeling kunt u inzien op overheid.nl.