Voion Elzen Kees Winkelman 5645

Producten & diensten

Alles wat Voion doet is er op gericht werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij hun werk. Wij focussen op uw school als organisatorische en faciliterende instelling. Afhankelijk van het onderwerp doen we dit op sectoraal, regionaal of bestuurlijk niveau.

Onze kernopgaven vormen de basis van onze activiteiten.

  1. Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt
    Scholen moeten kunnen beschikken over genoeg en goed opgeleid personeel. Voion helpt de vo-sector om te komen tot een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt.
  2. Stimuleren veilig en vitaal werken
    Medewerkers mogen niet ziek worden van hun werk, maar moeten in staat zijn hun werk (fysiek en psychisch) tot hun pensioenleeftijd uit te voeren. Om dit te bereiken, werkt Voion op verschillende manieren samen met de vo-sector aan een veilige, gezonde en vitale werkomgeving.

Binnen deze programmalijnen vervullen we de volgende rollen:

  • Kenniscentrum: we vergaren, ontsluiten en verspreiden kennis en initiëren onderzoek;
  • Ontwikkelaar: we maken kennis via handreikingen toepasbaar, ontwikkelen instrumenten en onderzoeken het effect daarvan;
  • Aanjager: we proberen de sector uit te dagen, te inspireren en te stimuleren. We trainen en adviseren, brengen professionals bij elkaar en begeleiden scholen bij (bijvoorbeeld) implementatietrajecten.
  • Facilitator: we zijn een ronde tafel van sociale partners. We bieden hen een gremium om te onderzoeken waar gezamenlijke belangen liggen en voor het verkennen van draagvlak om knelpunten gezamenlijk aan te pakken.