VOION Haganum 2144

Publicaties

De waarde van startende leraren voor scholen

maandag 5 oktober 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: katern over de complexiteit van inductie en begeleiding van startende leraren
Redactie: Herman Schaap
In opdracht van: de VO-raad in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Datum:
2020

In dit katern wordt uitgegaan van een positief, ontwikkelingsgericht perspectief op inductie van starters. Er wordt gestart met de introductie van het waarderingsperspectief als een belangrijke aanvulling op het tekortkomingsperspectief dat domineert in het denken over de inductie van starters.

In de bijdragen daarna komen achtereenvolgens het innovatief professioneel potentieel, de professionele identiteit en stuurkracht van starters aan bod, waarbij steeds wordt ingegaan op de bredere werkomgeving (denk naast inductieprogramma’s aan de vaksectie, de rol van schoolleiders, de visie op leren) in scholen en op de impact van deze werkomgeving op de ontwikkeling van starters.

Gerelateerde onderwerpen