VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Goed zorgen voor professioneel kapitaal

dinsdag 9 september 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Auteur(s): Evelien Loeffen (KPC Groep), Ton Bruining (KPC Groep), Emerance Uytendaal (KPC Groep), Louis Thijssen (Voion)
Uitgegeven door: Voion
Datum: september 2014

Wie met professionaliseringsvraagstukken in school aan de slag gaat merkt al gauw dat er niet één oplossing is. Iedere praktijk is anders en vraagt om een andere benadering.

Naar aanleiding van ervaringen van een 25-tal scholen die in 2013/2014 hebben deelgenomen aan een leer/werktraject van Voion over professionalisering heeft Voion een cahier uitgegeven.
In dit cahier worden een drietal gefingeerde, maar wel op feiten gebaseerde, cases beschreven die laten zien tegen welke professionaliseringskwesties scholen kunnen aanlopen en hoe ze dat oplossen. Iedere case is aangevuld met theorieën die op de case van toepassing zijn. Met de cases en de theoretische uitleg wordt duidelijk dat:
- professionalisering een integraal vraagstuk is, van alle niveaus binnen een school;
- beleid en uitvoering twee aparte werelden kunnen zijn;
- participatie en eigenaarschap van de docenten in het professionaliseringsproces van cruciaal belang zijn;
Alle cases laten zien dat hoe belangrijk een ontwikkelingsgerichte aanpak is in het professionaliseringsproces en dat het daarvoor nodig is de beheersmatige aanpak los te laten.

Voion hoopt dat dit cahier u handvatten en misschien een nieuwe en frisse kijk geeft om vraagstukken in uw eigen praktijk op te pakken.