VOION Haganum 2144

Publicaties

Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening

woensdag 9 september 2020 | Veilig en vitaal werken

Betreft: handreiking met tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten.
Door: Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)
In opdracht van: de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid
Datum: april 2020

Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak binnen bedrijven. Om het bhv-werk goed te kunnen doen, hebben bedrijfshulpverleners duidelijke regels en kaders nodig. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten.

Een goed bhv-beleid begint vaak met het beantwoorden van vragen als:

  • Hoeveel bhv’ers moeten wij hebben?
  • Wanneer moeten bhv’ers aanwezig zijn?
  • Welke opleiding moeten zij hebben?
  • Hoe vaak moeten zij trainen?

De informatie en adviezen uit deze handreiking bieden werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners de juiste ondersteuning voor het voeren van goed beleid op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening goed (blijven) uitvoeren.

 

Gerelateerde onderwerpen