VOION Haganum 2144

Publicaties

Handreiking professioneel statuut voortgezet onderwijs

vrijdag 24 november 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Handreiking professioneel statuut voortgezet onderwijs
Van: VO-raad
Datum: november 2017

Met deze uitgave geeft de VO-raad schoolbesturen een handreiking om in samenspraak met hun leraren een professioneel statuut op te stellen waarin de erkenning van zeggenschap en professionele ruimte van leraren het uitgangspunt vormen en dat voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet beroep leraren en lerarenregister van kracht. In de wet staat dat het schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt. Hierin moeten leraren voldoende zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school. Scholen moeten dit gesprek in het schooljaar 2017-2018 voeren omdat de Inspectie vanaf het schooljaar 2018-2019 naleving toetst.

De handreiking past bij de wet, die voorschrijft dát er een statuut komt, maar niet hóe zo’n statuut er precies uit moet zien. Dat betekent dat er ruimte is voor verscheidenheid in de sector: de wet biedt veel ruimte om het statuut aan te laten sluiten op de eigen praktijk.

Gerelateerde onderwerpen