VOION Haganum 2144

Publicaties

Naar een professionele cultuur op elke Nederlandse school in 2020

dinsdag 12 juli 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Naar een professionele cultuur in elke Nederlandse school in 2020
Door: De Kritische Vrienden van de Lerarenagenda
Datum: Juni 2016


De Kritische Vrienden adviseren de minister en de staatssecretaris over professionalisering, met hun advies ‘Naar een professionele cultuur op elke Nederlandse school in 2020’. Dit advies zal na de vakantie, in september, met OCW besproken worden.

Landen met geweldig onderwijs hebben geweldige scholen. En geweldige scholen hebben geweldige leraren. Maar hoe worden leraren nog beter? Dat gaat het best in een professionele cultuur. Dit advies – geschreven door de Kritische Vrienden van de Lerarenagenda – gaat over het creëren en versterken van een professionele cultuur op Nederlandse scholen. Dit advies start met het definiëren van een professionele cultuur, beschrijft dan wat het creëren van zo’n cultuur vergt op een school en sluit af met suggesties voor de Nederlandse overheid en andere stakeholders om dit proces verder te versterken.