VOION Haganum 2144

Publicaties

Onderzoek naar de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven

woensdag 15 december 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoeksrapport en artikel over de motivatie van zij-instromers om in het technisch vmbo te blijven
Door: Tom Hoogendoorn
Datum artikel: mei 2021
Publicatie onderzoek: augustus 2019

Het aantrekken van zij-instromers lijkt een veelbelovende oplossing om het tekort aan docenten terug te dringen. Zo blijkt uit het onderwijsdrijfverenonderzoek dat maar liefst 40% van de beroepsbevolking positief tegenover een baan in het onderwijs staat. Daarnaast kunnen zij-instromers het technisch vmbo verrijken met hun praktijkervaring, vakkennis en connecties met het bedrijfsleven.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat zij-instromers ook op de lange termijn een bijdrage leveren aan techniekonderwijs. Dit heeft te maken met een aantal obstakels, die zij-instromers vooral in hun eerste jaren als docent tegenkomen. De mate waarin zij-instromers deze obstakels weten te overwinnen lijkt niet alleen afhankelijk van hun houding en vaardigheden, maar ook van de ondersteuning en oriëntatiemogelijkheden die zij van hun school en collega’s krijgen. Het kennen van deze obstakels kan helpen om zij-instromers goed te ondersteunen en te behouden voor het onderwijs.

In dit onderzoek is op kwalitatieve wijze onderzocht welke motieven volgens zij-instromers van betekenis zijn voor hun keuze om in het technisch vmbo te blijven. Er is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews met zij-instromers en hun leidinggevenden.

Het artikel Hoe houd je zij-instromers geïnteresseerd voor het onderwijs? is een samenvatting van het onderzoeksrapport en is geschreven door SterkTechniekOnderwijs in samenwerking met T. Hoogendoorn

 

 

Gerelateerde onderwerpen