VOION Haganum 2144

Publicaties

Onderzoek seksueel grensoverschrijdend gedrag

dinsdag 28 maart 2023 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar ideeën en meningen van 2.700 Nederlanders rond de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Uitgave: I&O Research
Opdrachtgever: ministerie van OCW
Datum: maart 2023 

Op 13 januari 2023 is het Nationaal Actieprogramma ‘Aanpak Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag en Seksueel Geweld’ gelanceerd. Dit actieprogramma wordt gecoördineerd door het ministerie van OCW en het ministerie van SZW. Er was behoefte aan een peiling onder het algemeen publiek in Nederland. I&O Research voerde deze peiling in februari 2023 uit door aan de hand van een vragenlijst onderzoek te doen naar het sentiment dat er rond deze thematiek leeft in Nederland en naar de posities die verschillende Nederlanders hierover innemen.

Welke sentimenten leven er in Nederland met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke kenmerken zijn te koppelen aan verschillende groepen mensen die soortgelijke sentimenten hebben ten opzichte van dit thema?

Onderzoek en resultaten
De resultaten laten vooral zien dat door verschillende doelgroepen verschillend wordt gedacht over seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dit gaat dan zowel over welke handelingen als grensoverschrijdend worden ervaren, als over de hoeveelheid aandacht die dit thema krijgt en het eigen gedrag van mensen. Enkele voorbeelden van uitkomsten uit het onderzoek:

  • De meerderheid van de Nederlanders (57%) ziet seksueel grensoverschrijdend gedrag als een groot probleem. Ruim een kwart (27%) staat hier neutraler tegenover en 12 procent is het hier niet mee eens.
  • Bijna zeven op de tien Nederlanders (68%) is van mening dat seksueel grensoverschrijdend gedrag harder moet worden aangepakt. 
  •  Van de Nederlanders met kinderen, geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij het onderwerp met hun kinderen bespreken.
  • Op de werkvloer vinden ongeveer 3 op de 10 mensen (32%) het (heel) moeilijk om actie te ondernemen, bijvoorbeeld tegen een manager die ongepaste seksueel getinte grappen maakt. Ook op straat en in het uitgaansleven vindt men het (heel) moeilijk om in te grijpen.

Bron: Rijksoverheid