VOION Haganum 2144

Publicaties

Professioneel statuut. Handreiking voor leraren en docenten

vrijdag 2 februari 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Handreiking professioneel statuut voor leraren en docenten
Van: AOb, FvOv en CNV Onderwijs
Datum: februari 2018

Om te zorgen dat een leraar/docent voldoende professionele ruimte heeft om zijn beroep zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is elke school of onderwijsinstelling in het PO, VO, SO en MBO vanaf 1 augustus 2018 verplicht om een professioneel statuut te hebben. De AOb, FvOv en CNV Onderwijs vinden het belangrijk dat leraren en docenten de kans grijpen om een statuut op te stellen waarmee zij meer invloed krijgen op het onderwijskundige reilen en zeilen binnen de school of instelling. Zij hebben gezamenlijjk een handreiking opgesteld om leraren en docenten hierbij te helpen. 

In de handreiking komen onderwerpen aan de orde als:

  • Wat heb je als leraar/docent aan een statuut?
  • Welke afspraken kun je in het statuut opnemen?
  • Hoe kom je tot een goed statuut?
  • Wat kun je als leraar doen om ervoor te zorgen dat je een goed statuut krijgt?
  • Waar gaat het statuut niet over?
  • Het statuut en de medezeggenschapsraad/ondernemingsraad

Ook bevat de handreiking een stappenplan om tot een professioneel statuut te komen.

Gerelateerde onderwerpen