VOION Haganum 2144

Publicaties

Samenwerken aan beter onderwijs

vrijdag 10 januari 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: Een verkenning van de verhouding van strategisch personeelsbeleid (HRM) en professional governance in theorie en praktijk van het voortgezet onderwijs
In opdracht van: de sectortafel vo en gefinancierd door Voion
Uitgevoerd door: Radboud Universiteit/Radboud Docentenacademie, Universiteit Utrecht
Uitgave rapport: 2 mei 2018

In het onderwijsbeleid en in de onderwijspraktijk wordt veel waarde toegekend aan de bijdragen die strategisch personeelsbeleid (HRM) en professional governance kunnen leveren aan beter onderwijs. Een belangrijke vraag hierbij is hoe beide thema’s zich tot elkaar verhouden. Met andere woorden: Hoe verhoudt de focus op strategisch personeelsbeleid (HRM) in het voortgezet onderwijs zich tot de – gelijktijdige – focus op professionals governance van leraren?    

Op verzoek van de sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben Peter Leisink (Universiteit Utrecht) en Jeroen Imants (Radboud Universiteit) een conceptuele analyse gemaakt, waarbij zij zich zowel baseren op de theorie als op de discussie in het beleid.

Gerelateerde onderwerpen