VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Tegels van Agora

zondag 31 januari 2016 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Betreft: Verslag van het eerste jaar van een grensverleggende onderwijsinnovatie
Door: Welten-instituut: onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit
Uitgave: januari 2016 

In augustus 2014 hebben vier directieleden van Niekee, het Mundium College en het Connect College van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg de nieuwe school Agora gesticht. Een school waarin ieder kind uniek is, waarin ieder kind recht heeft op een eigen leerroute, waarin alle leerlingen van vmbo tot en met gymnasium welkom zijn en waarin elke leerling een diplomagarantie krijgt op het niveau van het advies van de basisschool. Een school zonder lessen en zonder rooster, zonder vakken en zonder lesmethoden, zonder cijfers en zonder rapporten.

Agora is uniek omdat de school de grenzen opzoekt van onderwijs dat op de persoon van elke leerling is toegesneden. Agora is daarmee een laboratorium voor individualiserend onderwijs, of dat nu is op het niveau van passend of van excellerend onderwijs.

Het rapport ’Tegels van Agora’ is de biografie van het eerste jaar van Agora. Het brengt verslag uit van de gebeurtenissen, de ontmoetingen, de tegenvallers, de oplossingen en de successen van Agora in die periode.

Het Welten-instituut heeft Agora het eerste schooljaar vanaf 25 augustus 2014 (de eerste schooldag) tot en met 14 juli 2015 (de laatste schooldag) op de voet gevolgd. De conclusie van de auteur is dat Agora 2014-2015 geslaagd is. De volgende bevindingen liggen aan dat oordeel ten grondslag:

  • De uitgangspunten van Agora (individuele leerroutes, heterogene instroom, een school zonder lessen en rooster, geen rapportcijfers, coaching van leerlingen) zijn gerealiseerd. In de dagelijkse praktijk zijn deze uitgangspunten zichtbaar aanwezig.
  • De basale bouwstenen van Agora, die in de ontwerpfase nog een globaal en vooral conceptueel karakter hadden, zijn, met uitzondering van de seven habits van Covey, omgezet in operationele werkvormen. De denkcirkel met de vijf fasen, agile en scrum, Opeduca, visualisatie van leerroutes via Target Process en de ouders als onmisbare partners: deze bouwstenen hebben allemaal een concrete uitwerking gekregen. Target Process heeft daarbij naar onze mening de status van een kroonjuweel, gelet op de potentiële gebruiksmogelijkheden voor andere scholen.
  • De coaches zijn erin geslaagd een dag-, week- en jaarprogramma samen te stellen dat een breed palet aan keuzemogelijkheden biedt.
  • Coaches en management hebben de onvermijdelijke stormen uit de beginperiode overleefd met behoud van de kernwaarden van Agora. Hun concept met globale contouren op de tekentafel is omgezet in een onderwijs- en leervorm die er staat en houdt.
  • De leerlingen zijn tevreden.
  • De ouders zijn tevreden.
  • Een tweede en omvangrijke groep leerlingen is gestart in 2015-2016.