VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Alfa-college haalt seksuele diversiteit uit taboesfeer

maandag 15 april 2013 | Veilig en vitaal werken

Homo, bi of transgender? Met een theaterstuk door en voor jongeren heeft het ROC Alfa-college seksuele diversiteit bespreekbaar gemaakt. Op alle locaties is het stuk opgevoerd. Mentoren en docenten van het eerste jaar werden bij het project betrokken, maar ook andere collega’s gaf het stof tot nadenken. Het theaterstuk en de activiteiten er omheen hebben bijgedragen aan een opener klimaat op de instelling, voor leerlingen en voor medewerkers. Reden voor expertisecentrum Veilige Publieke Taak om het project een bijzondere vermelding te geven bij de verkiezing van de Veilige Publieke Taak Award.  

“De aanmelding voor die prijs klopte niet helemaal, dat wisten we wel”, zegt Fenneke Groenbroek, schoolpastor op het Alfa-college Groningen. “Maar wij wilden ruchtbaarheid geven aan ons project omdat we hopen dat andere scholen gebruik gaan maken van ons concept en materiaal“. De Veilige Publieke Taak Award is ingesteld om werkgevers in de publieke sector te stimuleren tot maatregelen om agressie en geweld tegen werknemers te verminderen. Het theaterproject van het Alfa-college is gericht op leerlingen, maar de jury vond het ‘innovatief’ en ‘taboedoorbrekend’ en daarmee een inspirerend voorbeeld voor andere (onderwijs) instellingen.
 
Acceptatie
Het idee om meer met het thema seksuele diversiteit te doen, kreeg Groenbroek omdat ze met enige regelmaat leerlingen sprak die denken dat ze homo - of biseksueel of lesbisch zijn. En ook trof ze leerlingen die aangaven transgender te zijn. Deze jonge mensen durven dat vaak niet aan hun omgeving te vertellen. “Ik bleef persoonlijk met hen in gesprek”, zegt ze. “Maar wilde ook de omgeving veiliger maken en docenten ervan doordringen dat seksuele diversiteit nog een probleem is.” Samen met de Groningse stichting die is opgericht om ‘de sociale acceptatie en emancipatie van lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders te bevorderen’ organiseerde ze een theaterproject. Doelgroep waren alle eerstejaars van het Alfa-college. Het stuk werd op de jaarplanning van alle locaties gezet. In totaal zijn er wel zestig voorstellingen opgevoerd. Aansluitend aan de theatervoorstelling  was steeds een informatiemarkt, waar zo’n acht verschillende LGBT- organisaties vertegenwoordigd waren. Leerlingen gingen daar verplicht naartoe en moesten antwoord vinden op in elk geval twee vragen die ze meekregen. Daarna volgde een nabespreking met de mentor.
 
Pittig
Hoewel ‘Echte liefde’ een toneelstuk voor en door leerlingen was, had het absoluut z’n weerslag op medewerkers. “Je kunt dat niet isoleren”, aldus Groenbroek. Van te voren is het stuk op elke locatie opgevoerd voor mentoren  en is gesproken over hoe ze de nabesprekingen dachten te doen. Aanwezig waren ook geïnteresseerde docenten, de locatiedirecteur en managers van het eerste jaar. Ook wie niet direct betrokken was bij het project, kon er niet omheen. “Het zoemde rond in school en gaf behoorlijk wat stof tot gesprekken”, zegt Groenbroek. “Collega’s reageerden heel verschillend. Van ‘wat goed dat dit eindelijk eens aan de orde komt’ tot ‘het is toch helemaal geen probleem meer’. De discussies konden pittig zijn. ‘Moet je daar nu zoveel aandacht aan besteden’, ‘is het wel de taak van onze (christelijke) school om dit te doen’, ‘moeten we dit er ook nog bij doen? Het kost tijd!’ Van homoseksuele collega’s kreeg Groenbroek juist reacties als: ‘Ik ben blij dat jij dit aankaart. Jij mag dat, als wij dat doen komen we ‘voor onze eigen mensen op’. “Het lijkt gewoon dat sommige collega’s homo zijn en het zou zo mooi zijn als het er niet toe deed of een collega homo, lesbisch, hetero is, maar zo is het niet.” 

Tolerantietest
Veranderingen gaan in kleine stapjes, benadrukt Groenbroek. “Als een leerling heel homofoob is, dan is het al geweldig als hij zich niet onttrekt aan een activiteit die hier mee te maken heeft. Datzelfde geldt voor medewerkers. Je mag niet verwachten dat medewerkers die moeite met het onderwerp hebben, omdraaien als een blad aan een boom. Ermee geconfronteerd worden, erover praten en denken heeft ook al effect.” Enig bewijs daarvoor leverde de tolerantietest die een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen van de faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen maakte en afnam bij leerlingen. Hoe dachten zij voor en na het toneelstuk over seksuele diversiteit? De groep was klein en het was dus geen representatief onderzoek, maar de uitkomsten gaven aan dat ze een beetje positiever waren.    

Meer informatie

  • Thema´s aansnijden via theater
    Het Alfa-College heeft goede ervaringen met theater als middel om onderwerpen bij leerlingen bespreekbaar te maken. “Zo’n stuk komt echt bij ze binnen.” Lees verder
  • Open in gesprek met leerlingen én docenten
    Beleidsstukken en protocollen blijven papier als mensen in de school daar niet naar handelen. Het bestuur van het Alfa-college bekende kleur en steunde het project nadrukkelijk. En bij de nabesprekingen zette ieder zich in voor een open sfeer. Lees verder
  • Het hele pakket ‘Echte liefde’ - draaiboek voor theater, informatiemarkt, nabespreking, de tolerantietest, het script en tips - is vanaf mei 2013 beschikbaar voor andere scholen. Kosten 50 euro. Belangstellenden kunnen informatie hierover vinden op www.lgbtgroningen.nl

Alfa-college 
-1000 medewerkers
-12.000 leerlingen
-vestigingen in Groningen, Assen, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen    

Alfa-college haalt seksuele diversiteit uit taboesfeer