VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Een leven lang leren. Professionalisering op het IJburg College

donderdag 20 november 2014 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het Amsterdamse IJburg College heeft professionalisering hoog in het vaandel staan. Docenten werken er dan ook gericht aan hun eigen ontwikkeling. Uitgangspunt: eigen verantwoordelijkheid.

Maak kennis met Lou Brouwers, algemeen directeur van het IJburg College in Amsterdam en warm pleitbezorger van professionalisering. Brouwers is een drukbezet man, maar neemt niettemin de tijd om met veel bevlogenheid te vertellen over hoe zijn school werk maakt van een leven lang leren. “Professionalisering – werken aan je eigen ontwikkeling – is heel vanzelfsprekend op het IJburg College”, zo vertelt hij. “Niet voor niets is het onze missie dat we onze leerlingen zoveel mogelijk in een leergemeenschap willen laten leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Natuurlijk is deze missie ook van toepassing op onze medewerkers. Ook zij moeten een leven lang willen leren.”  

Verkeerde adres
Het IJburg College hanteert dan ook een streng werving- en selectiebeleid. “Alle initiatieven binnen de school zijn gericht op het realiseren van een leergemeenschap”, aldus Brouwers. “Medewerkers moeten daar wel in mee willen gaan, moeten een drive hebben om zichzelf te willen ontwikkelen. En daar willen we tijdens de werving- en selectieprocedure al achterkomen. Zo proberen we sollicitanten er tijdens de sollicitatiegesprekken van te doordringen dat we echt wel wat van hen verlangen als het gaat om professionalisering. Leraren die van plan zijn om door te gaan met wat ze al jaren doen – hun lesje draaien en meer niet – zijn bij ons aan het verkeerde adres.”  

Cultuur
Brouwers realiseert zich dat het voor nieuwe docenten behoorlijk moeilijk kan zijn om op het IJburg College te aarden. “Ons onderwijsconcept kan behoorlijk ver afstaan van wat mensen gewend zijn. Om nieuwe docenten goed te laten ‘landen’, werken we met een systeem van mentoren. Ervaren docenten begeleiden nieuwe collega’s en zorgen ervoor dat ze ‘ingebed’ raken in de cultuur van onze school.” Uitgangspunt van die cultuur is dat docenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionalisering. Maar dat betekent niet dat het IJburg College medewerkers aan hun lot overlaat. Brouwers: “Een goed georganiseerde gesprekscyclus biedt structuur en houvast. Aan het begin van het jaar voeren docenten een ontwikkelgesprek met hun leidinggevende. Ze vergaren hiervoor zelf informatie door middel van 360 graden feedback: op basis van input van leerlingen en collega’s bepalen docenten waar ze zich gedurende het schooljaar qua professionalisering op gaan richten.” Dat moet volgens Brouwers wel passen binnen de grenzen van het mogelijke en wenselijke. “Als school stippelen we zelf ook een route uit. Het ontwikkelpad dat docenten kiezen, moet hierop aansluiten.”  

Balans
Aan het eind van het schooljaar wordt de balans opgemaakt. “Docenten bespreken hun ontwikkeling met hun leidinggevende. Waarom is iets wel of niet gelukt? Hoe kun je ervoor zorgen dat het een volgende keer wel lukt? En wat heb je daarvoor nodig? Leraren nemen dit vervolgens mee bij hun ontwikkelplan voor het nieuwe schooljaar.” Zo’n gesprekscyclus is natuurlijk heel mooi. Maar volgens Brouwers komt er veel meer kijken bij een leven lang leren. “Praten over je ontwikkeling doe je niet twee keer per jaar tijdens zo’n ontwikkelgesprek. Het is een kwestie van een voortdurende dialoog. We hebben het hier niet over een plichtmatig koetjes- en kalfjesgesprek bij de koffieautomaat. Een dialoog is een serieus en open gesprek, waarin je samen nagaat hoe je je doelen kunt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Daar creëren we ook alle ruimte voor. Zo zijn alle medewerkers veel op school aanwezig, ongeacht of ze les moeten geven of niet.” Het belang van het voeren van een goede dialoog wordt volgens Brouwers nogal eens onderschat. “Van nieuwe medewerkers hoor ik regelmatig dat ze het opvallend vinden hoe vaak we hier met elkaar praten over professionalisering en ontwikkeling. Iemand zei zelfs dat het jaren geleden was dat hij een functioneringsgesprek had gehad. Terwijl dat bij ons het vertrekpunt is voor alles wat met professionalisering te maken heeft. Er valt dus nog een wereld te winnen.”

Bron: Magazine VO in ontwikkeling, Voion, november 2014

Gerelateerde onderwerpen