VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Intervisie kan medewerker en organisatie veel opleveren

Veilig en vitaal werken

P&O-adviseurs leren van elkaar door intervisie. Twee ervaringen.

Ervaringen uitwisselen met collega’s is zeker voor P&O-adviseurs interessant omdat ze in hun functie vaak nogal alleen staan. Intervisie kan die uitwisseling verdiepen. Met collega’s op hetzelfde vakgebied casuïstiek behandelen, geeft veel herkenning. Als het collega’s uit andere organisaties zijn, werkt dat verfrissend. Twee ervaringen.  

Sylvia Langendam hoorde haar rector in haar toespraak aan het begin van dit schooljaar zeggen: Delen is het nieuwe groeien. En dat typeert wat haar betreft mooi de waarde van intervisie. “Door te delen met gelijkgestemde collega’s kun je groeien.”

Nieuwsgierig
Langendam is beleidsmedewerker P&O op het Jeroen Bosch College in Den Bosch (1100 leerlingen). Persoonlijke ervaring met intervisie had ze niet toen ze in juni naar een bijeenkomst van Voion kwam. “Ik was nieuwsgierig hoe ik het zou ervaren.” Binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), het schoolbestuur waarbij haar school is aangesloten, maakte ze deel uit van een netwerk van alle P&O-medewerkers. Ze kan altijd een beroep doen op een van die collega’s voor inhoudelijke consultatie.

Verschillen
Door P&O-collega’s buiten OMO te ontmoeten, kan Langendam haar netwerk vergroten. “Wat het interessant maakt, is dat je als collega’s van verschillende organisaties in hetzelfde vak sterke overeenkomsten hebt en tegelijk verschillen.” Het is haar goed bevallen om via de incidentmethode een vraag van een collega te verhelderen en verdiepen. “Het is interessant om met meerdere mensen naar een probleem te kijken, een situatie met de groep van alle kanten te bekijken. Je merkt hoe verschillend iedereen er tegenaan kijkt. Daar raak je zelf dan weer geïnspireerd van.”

Verbeteren
Belangrijkste leerpunt: “Dat je altijd een pas op de plaats kunt maken, bijvoorbeeld als je een opdracht krijgt van het management. Wat betekent dit? Hoe ga ik hiermee om?” Ze heeft voorgesteld om intervisie naar OMO te halen. “Het is een effectieve methode om zaken te bespreken die je wilt verbeteren. Door intervisie groei je in je vak.”  

Patricia Ligthart, HRM-adviseur bij ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Amsterdam e.o. (22 scholen), heeft veel ervaring met intervisie. Als deelnemer aan intervisiegroepjes en als begeleider.
 
Meteen toepassen
“Intervisie is een goede vorm om van elkaar te leren en het geleerde meteen toe te passen”, vindt Ligthart. “Welke methodiek je ook gebruikt, de incidentmethode of bijvoorbeeld de roddelmethode, de aanpak is in grote lijnen hetzelfde.” Analyseren van de vraag, vereenvoudigen van de situatie en via open vragen met elkaar verkennen hoe je het zou kunnen aanpakken. Elkaar van tips voorzien en van de ander terug horen welke tips passen en welke niet. Voordeel van intervisie met vakgenoten vindt Ligthart dat het snel de diepte in kan gaan. Ook als die vakgenoten uit andere organisaties komen.

Vaste groep
Typische P&O-vraagstukken die in intervisie besproken kunnen worden, is Ligtharts ervaring, hebben te maken met draagvlak creëren, weerstand ombuigen en waar P&O’ers tegenaan lopen als ze de directie adviseren. Dit proces heeft vooral meerwaarde voor haar als ze dat kan doen met ervaren HRM-collega’s. “Als je regelmatig met een vaste groep intervisie hebt, kom je snel op een dieper niveau.” Van haar deelname aan een bijeenkomst van Voion vond ze vooral het netwerken met collega’s van andere scholen heel waardevol. “Je deelt met elkaar het vakgebied, maar komt van andere organisaties. Zo hoor je andere ideeën vanuit nieuwe invalshoeken en dat is verfrissend.” 

Intervisie kan medewerker en organisatie veel opleveren