VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO

vrijdag 1 februari 2008 | Veilig en vitaal werken

Bron: Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal 2008

Vanuit de visie van de Alliantie VO zijn medewerkers ‘regisseur van hun eigen loopbaan en verantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling’. Zij hebben hart voor leerlingen en leveren een bijdrage aan het realiseren van de schooldoelstellingen. Deze schooldoelstellingen zijn aan veranderingen onderhevig. Het op peil houden van kwaliteiten, het loslaten van oude gewoontes, het experimenteren met nieuwe methoden en het leren van nieuwe competenties zijn daarin belangrijke onderdelen. Om haar medewerkers hierin te bekwamen voert de Alliantie een beleid van coachend en stimulerend leiderschap.Tevens wordt geïnvesteerd in faciliteiten en condities voor medewerkers om te leren en te ontwikkelen.

De kaderregeling is kaderstellend voor alle scholen van de Alliantie VO. Dit kader bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de gesprekkencyclus dient te voldoen. De school bepaalt in overleg met de MR haar eigen regeling gesprekkencyclus. In artikel 19 van deze kaderregeling staat aangegeven welke afspraken in elk geval dienen te worden vastgelegd in de eigen regeling van de school.