VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Kaj Munk geroemd om collegiale en betrokken schoolcultuur

Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Het geheim van een betere schoolcultuur is voor conrector Marijke Genuit grotendeels dat je er gewoon mee aan de slag gaat. Hetzelfde geldt voor personeelsbeleid in het algemeen. “Begin maar met iets waarvan je denkt dat het goed is. En praat erover als het anders loopt dan verwacht.”  

Een centrale rol bij het creëren van de beoogde sfeer, betrokkenheid en collegialiteit was de vorming van docententeams. Genuit: “De teams vormen voor iedereen een thuisbasis. Je bent als team gemeenschappelijk verantwoordelijk voor een aantal klassen en je hebt de opdracht om gemeenschappelijke resultaten te behalen. Dat vergroot zichtbaar de betrokkenheid.” “Door de teamvorming is de organisatie een stuk platter geworden”, vult Marleen Kafando aan, “Werknemers voelen meer verantwoordelijkheid, omdat ze een probleem niet meer zomaar naar ‘boven’ kunnen sturen.” Andersom is Kafando er alert op dat oplossingen niet als een blauwdruk voor beleid naar ‘beneden’ worden gestuurd: “We vinden het fijn als mensen oplossingen bedenken, maar we willen wel dat die ideeën breed gedeeld en getoetst worden en dan pas geïmplementeerd worden.”

Werving en selectie
Het Kaj Munk college groeit al een aantal jaren achter elkaar en heeft dus relatief veel nieuwe medewerkers aangenomen. Ook de wervings- en selectieprocedure speelt een rol bij het in stand houden van de schoolcultuur. Kafando: “Die procedure hebben we bewust meer gericht op de vraag of iemand binnen onze schoolcultuur past.” Om dat te realiseren voeren de personeelsadviseur en conrector nu altijd het eerste gesprek met een kandidaat. Genuit: “Tijdens zo’n gesprek kunnen we goed aanvoelen of een kandidaat met feedback kan omgaan en kan geven.” Een tweede belangrijk punt is of iemand openstaat voor verdere ontwikkeling. Dit eerste gesprek staat daarmee grotendeels los van iemands didactische en pedagogische vaardigheden. Die komen in het vervolggesprek met de betreffende teamleider aan de orde.”

Collegialiteit bevorderen
Als werkgever moedigt het Kaj Munk initiatieven om collegialiteit te bevorderen, van harte aan. Onlangs heeft een aantal jonge docenten de vrijdagmiddagborrel nieuw leven ingeblazen. En gymdocenten organiseren om de twee weken een sportactiviteit waarvoor iedereen zich kan inschrijven. Die initiatieven hebben een olievlekwerking. ”Al zullen we selectiever moeten worden, door de bezuinigingen die er onvermijdelijk aankomen”, vertelt Genuit.