VOION Haganum 1672 2Header3

Inspiratie

Professionele dialoog onderdeel van open cultuur Regius College

woensdag 21 september 2016 | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Het Regius College in het West-Friese Schagen staat in de omgeving bekend als een school voor alle onderwijstypen met een open cultuur. Ingrid Tjio, sectordirecteur havo/vwo vertelt samen met Ingrid Terraneo, teamleider havo/vwo onderbouw en Anja Blom-Donker, docent aardrijkskunde, hoe de professionele dialoog heeft bijgedragen aan de open cultuur van het Regius College.

“Jezelf oefenen in gesprekstechnieken en daadwerkelijk willen begrijpen waarom bepaalde argumenten voor de ander belangrijk zijn, zodat je gezamenlijk tot een goede oplossing komt”, zo omschrijft teamleider Ingrid Terraneo de professionele dialoog. Sectordirecteur Ingrid Tjio: “Wat ik mooi vind aan professionele dialoog is dat je gesprekstechnieken probeert te vinden om echt te luisteren en een gesprek zo min mogelijk een bepaalde richting op te duwen. Er heerst een prettige, open cultuur op onze school en de professionele dialoog heeft dat extra ondersteund. Het sluit ook naadloos aan op ons uitgangspunt om oprechte aandacht voor elkaar te hebben.”

Bewuster communiceren
Teamleiders en sectordirectie van het Regius College zijn, met subsidie vanuit het Sectorplan-VO, geschoold in de professionele dialoog door Hartger Wassink, als onderdeel van het managementtraject dat is verzorgd door de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO). Ze hebben diverse sessies gevolgd om te oefenen op de gesprekstechnieken. “Wat je tijdens deze sessies leert, breng je eigenlijk bij alles wat je doet in de praktijk”, zegt Ingrid Tjio. “We bedienden ons sowieso al niet van top down management, de directie is in principe dienend en heeft als hoofddoel de professionals in de klas te ondersteunen. Dankzij de trainingen zijn we nog bewuster van de manier waarop we communiceren: niet afkappen, geen oordeel vormen en tegelijkertijd proberen te spiegelen.” Ingrid Terraneo: “Ik heb daardoor het idee dat we minder in de rondte rennen en zaken kunnen consolideren. En onder collega’s proef ik dat ze het idee hebben dat er echt naar ze wordt geluisterd.”

Mindset
De term professionele dialoog wordt op het Regius College niet vaak gebruikt. Ingrid Tjio: “Het is een mindset geworden, een techniek om dichter bij elkaar te komen. De eerste stap werd door het bestuur al in 2007 gezet met aandacht voor verbindend leiderschap. Inmiddels is iedereen betrokken. Niet alleen leidinggevenden en docenten, maar ook ondersteunend personeel als de conciërges en TOA’s, zij zijn vaak de smeerolie van een organisatie. En het is lastiger dan je denkt om goed te kunnen luisteren. Naast dit traject heb ik nog twee coach-opleidingen gedaan en ook ik moet nog geregeld op mijn tong bijten om niet meteen mijn mening klaar te hebben.”

Oude cultuur
Ingrid Terraneo: "Het verschil tussen de professionele dialoog en gewoon een goed gesprek is dat je blijft zoeken naar mogelijkheden om elkaar beter te begrijpen: hoe krijg ik jouw belangstelling, hoe kan ik je mee krijgen? Dat klinkt misschien soft maar ik moet tot mijn verbazing zeggen dat het echt werkt."
Lees verder>>

Onderling oplossen
Ingrid Tjio merkt ook dat ze minder als smeerolie hoeft te fungeren door de inzet van de professionele dialoog. 'Ik heb het gevoel dat er minder wrijving is en dat zaken eerder onderling worden opgelost."
Lees verder>>

 

Professionele dialoog onderdeel van open cultuur Regius College