VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Second-career teachers bereiden zich voor op overstap naar onderwijs

Onderwijsarbeidsmarkt

Uitval voorkomen

Uitval voorkomen
Oud-docent Wassens geeft aan dat de training ‘Zin in Lesgeven’ succesvol lijkt en uitval onder docenten kan voorkomen. “Er is veel behoefte in het onderwijs aan onze manier van benaderen, het kan niet alleen toegepast worden op second-career teachers, maar ook op first-career teachers. Dat zijn de jonge mensen die na de havo of het vwo een lerarenopleiding gaan doen. Probleem is alleen dat de lerarenopleiding (nog) niet wordt afgerekend op rendementen. Studentenaantallen zijn nog steeds van belang, zodat er een perverse prikkel is om zoveel mogelijk studenten aan te nemen en niet te kritisch te zijn. Wat dat betreft kijk ik met enige jaloezie naar Finland, waar het vak van docent een hoger aanzien heeft en maar 10% van de geïnteresseerden daadwerkelijk voor de klas mag staan.”

Het spel goed spelen
De eerste vraag die je volgens Zwarteveen aan een toekomstig docent zou moeten stellen is: “vind je pubers leuk?” “Bij second-career teachers spreekt hun biografie al boekdelen. Zij hebben bijvoorbeeld als ouder de pubers nadrukkelijk opgezocht door een voetbalteam te coachen of leiding te geven bij de scouting. Als je pubers niet leuk vindt, zie je elke discussie al snel als een aanval. Docenten moeten dat spel goed kunnen spelen, anders gaan ze eraan onderdoor. Als cursisten aanvoelen dat ze de overstap naar het onderwijs beter niet kunnen maken, is dat pure winst. Voor de kandidaat zelf omdat hij dan niet met lood in de schoenen voor de klas staat, maar ook voor het onderwijs zelf.”

Karaktereigenschappen docent

Wassens benoemt tot slot enkele karaktereigenschappen die belangrijk zijn om een succesvolle carrière in het onderwijs aan te gaan. “Ten eerste contact: ben jij graag in het gezelschap van jongeren? En kun je binnen zo’n groep op een natuurlijke manier de leiding nemen? Als je leidinggevende in een bedrijf bent geweest, wil dat niet zeggen dat je je lekker voelt in een klas vol uitdagende jongeren of flexibel genoeg bent voor de hectiek van het onderwijs. Buiten dat moet je absoluut geloven in je eigen kunnen en dat behelst ook doorzettingsvermogen, enthousiasme en een rotsvast vertrouwen dat je taken tot een goed einde brengt. Gelukkig merk ik bij veel mensen die Zin in Lesgeven volgen, dat ze erg gemotiveerd zijn en vaak uit idealisme de overstap willen maken. Dat doet me goed want in het onderwijs hebben we de beste mensen nodig.”

Second-career teachers bereiden zich voor op overstap naar onderwijs