VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

TalentenAcademie SVO|LP - De docent maakt het verschil

dinsdag 4 december 2012 | Veilig en vitaal werken

De TalentenAcademie SVO|PL (Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg) kent als doelstelling het stimuleren van het delen van kennis, talentontwikkeling en ondernemendheid bij leerlingen, medewerkers en ouders. Dat gebeurt o.a. in de vorm van broedplaatsen, workshops en masterclasses voor leerlingen, scholingsactiviteiten en kenniskringen voor medewerkers, workshops voor ouders en een online Expertisecentrum.

Samenwerking
Het is het voorjaar van 2011 als het College van Bestuur en de directieraad van SVO|PL een aantal belangrijke besluiten nemen:
• Alle SVO|PL–scholen gaan nadrukkelijk samenwerken.
• Elke school profileert zich nog meer op eigen speerpunten.
• Talentontwikkeling en ondernemendheid zijn de belangrijkste aandachtsgebieden.
• Alle vmbo- en praktijkscholen komen onder de paraplu van het Beroepscollege.
• Er komt een TalentenAcademie.
Over dit laatste initiatief gaat dit artikel. Wat is de opbrengst na het eerste jaar? Een terugblik met creatief leider Tjeu Seeverens en zakelijk leider Wim Horsch.

Vraaggestuurd
Tjeu Seeverens: “Eén poot van de TalentenAcademie sluit aan bij een trend in onderwijsland; niet meer louter van bovenaf scholing aanbieden, maar vooral vraag gestuurd. Binnen SVO|PL zijn diverse kenniskringen opgericht, om kennis te delen binnen het eigen vak- en/of werkgebied. Dat kunnen zeer uiteenlopende kringen zijn, van decanen tot cultuurcoördinatoren tot teamleiders. Het is prachtig om de ontwikkeling te zien. De eerste keer kwamen sommigen met frisse tegenzin naar zo’n kenniskring, omdat ze het al zo druk hadden. Nu we een jaar verder zijn, hebben we in één week tijd van zowel docenten Frans als Duits een verzoek gehad om met brede kenniskringen op hun vakgebied te starten. In diezelfde week presenteerde de kenniskring van de coaches een heel goed doordacht kennisplan aan het CVB en de directieraad. Die kant willen we nadrukkelijk op. De TalentenAcademie faciliteert en ondersteunt waar mogelijk en de medewerkers bepalen de inhoud voor minimaal 80 procent en het liefst helemaal.”

Verder aanbod
Wim Horsch: “Ook als SVO|LP hebben we uiteraard ideeën over hoe het onderwijs zich zou moeten ontwikkelen. Zo vinden CVB en directieraad dat het onderwijskundig leiderschap lager in de organisatie moet komen te liggen, namelijk bij onderwijsmensen die een team aansturen. Zij zijn straks verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in hun teams en leggen daarover verantwoording af. Wij zijn maanden bezig geweest om een intensief scholingstraject voor alle teamleiders voor te bereiden, dat in september is gestart. Dit is slechts een greep uit de initiatieven van het afgelopen jaar.”

Expertisecentrum
Tjeu Seeverens vertelt verder: “Het is dus bij de TalentenAcademie een mix van vraag- en aanbodgestuurde scholing. Daarbij kijken we eerst naar wat we zelf aan kennis in huis hebben. We gaan in de toekomst nog meer eigen medewerkers benaderen om kennis met hun collega’s te delen, ook buiten kenniskringen. Veel energie is ook gestoken in het ontwikkelen van een Online Expertisecentrum, als onderdeel van de nieuwe SVO|LP site. Bijna dagelijks wordt dat expertisecentrum aangevuld met nieuwe ontwikkelingen op onze scholen, in het onderwijs en in de rest van de wereld. Het aantal tips en bijdragen van docenten heeft ons aangenaam verrast. Dit kenniscentrum hebben we bewust ook voor onderwijsmensen buiten SVO|LP opengesteld. Kennis behoor je in deze tijd zoveel mogelijk te delen. Ook dat is een succes; we ontvangen veel input van buitenaf.

Focus en toekomst
Tjeu Seeverens: “We hebben ons het eerste jaar vooral in de richting van kennismakelaars ontwikkeld, zowel binnen als buiten onze scholen.” Wim Horsch vult aan: “Dit eerste jaar hebben we ons gefocust op docenten, hoewel we ook een aantal geslaagde projecten voor leerlingen achter de rug hebben. Volgend jaar gaan we meer activiteiten ontwikkelen voor en vooral met ouders en leerlingen. Maar in het streven naar goed, toekomstbestendig onderwijs maken docenten het verschil!.”

Het volledige artikel is verschenen in de Mooie Dingen Krant, een uitgave van SVO|PL.
Voor een overzicht en voorbeelden van alle verschillende initiatieven neem vooral een kijkje op: www.svopl.nl/onze-etalage/talentenacademie.